Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy walczą o swoje prawa

Działkowcy piszą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego - 09.07.2012

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołuje wiele negatywnych emocji wśród działkowców, którzy swoje niezadowolenie wyrażają w listach wysyłanych do Krajowej Rady PZD, Trybunału Konstytucyjnego, mediów oraz najważniejszych przedstawicieli naszego państwa.

 

 

 

 

 

Listy do Trybunału Konstytucyjnego

 

 

List otwarty Konferencji Okręgowej PZD w Pile do sędziów TK, którzy zgłosili zdania odrębne

Czlonkowie PZD nad Bukowiną: "W pełni popieramy Zarządy Okręgów i Krajową Radę PZD w staraniach o utrzymanie ogrodów w niezależności od wpływów politycznych i na dotychczasowych zasadach istnienia". (czytaj więcej).

Członkowie Prezydium OZ PZD w Gdańsku: " Wielotysięczna rzesza członków Polskiego Związku Działkowców w naszym Okręgu Gdańskim jest zawiedziona Waszym orzeczeniem, bowiem jest on nie tylko aspołeczny, lecz także stworzył ogromne niebezpieczeństwo i realne zagrożenie dla istnienia oraz dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce realizowanego przez nasz Związek" (czytaj dalej).

Stefan Łukomski z ROD w Środzie Śląskiej: "Dziwię się, że taki wykształcony człowiek, Sędzia, a nawet Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, jest aż takim wrogiem tych biednych działkowców" (czytaj więcej).

Zdzisław Śliwa, Prezes OZ PZD w Poznaniu: "Mam nadzieję, że będzie Pan czuwał, aby organy ustawodawcze wypełniły w nakazanym czasie obowiązek uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych, a nie umyje Pan rąk, bo to już Trybunału nie dotyczy..." (czytaj więcej).

Bogusław Dąbrowski im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni: "Dla członków założycieli przed 50 laty naszego ogrodu, mieszkańców wielkomiejskich bloków i dla nas, obecnych użytkowników, działki były i są miejscem relaksu na łonie natury, z dala od smogu" (czytaj więcej).

Roman Krempski, działkowiec: "Po przepracowaniu 45 lat i będąc kilka już lat na emeryturze oraz użytkując 31 lat działkę, czuję zagrożenie mojego spokoju, bowiem zajęcie nadaje życiu sens, a te będzie mi zabrane (czytaj więcej).

OZ PZD Szczecin: "Ogłoszony wyrok w sprawie zaskarżenia ustawy o ROD uświadomił nam, działkowcom debitnie cel, do jakiego zmierzała cała kampania przeciwko PZD tocząca się od momentu zaskarżenia ustawy" (czytaj więcej).

Działkowcy z ROD w Nowogardzie: "Czy pomyślano o tym, co stanie się z wieloma ogrodami, które na dzień dzisiejszy żyją i funkcjonują od kilkudziesięciu lat nie mając jednocześnie tytułu prawnego do użytkowanych gruntów?" (czytaj więcej)

List Otwarty Konferencji Okręgowej w Gdańsku: "Zgłoszone przez Panów Sędziów zdania odrębne do ogłoszonego w dniu 11 lipca 2012 roku wyroku Trybunału wykazały błędy popełnione przez pozostałych sędziów w tym rozstrzygnięciu, które nie powinny się w nim znaleźć" (czytaj więcej)

Podziękowanie Konferencji OZ PZD w Łodzi dla Pana Marka Kotlinowskiego: "Jesteśmy wdzięczni za to, że wbrew medialnym naciskom i dyskusji w Trybunale nie uległ Pan pokusie przypodobania się władzy" (czytaj więcej)

Podziękowanie Konferencji OZ PZD w Łodzi dla Pana Andrzeja Wróbla: "Pragniemy podziękować za determinację, której nie brakło Panu by wskazać na uchybienia, których dopuścił się Trybunał (czytaj więcej).

Zdzisława Kasprolewicz z Żar: "Jestem bardzo oburzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (...) Miałam nadzieję, że władze w nazym kraju są za obywatelami, a nie przeciwko". (czytaj więcej)

ROD "Zacisze" we Wrocławiu: "Pragniemy, aby w przyszłości tak ważny organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, w tak waznych społecznie sprawach brał pod uwagę zdanie obywateli i nie przechodził do porządku nad licznymi zastrzeżeniami oraz protestami wysuwanymi wobec postępowania Trybunału". (czytaj więcej)

Ryszard Grzelka z Wrocławia: "Członkom Polskiego Związku Działkowców odebrano prawo do posiadania włąsnej, samodzielnej i samorządnej organizacji, do któej wszyscy w demokratycznym państwie mamy prawo." (czytaj więcej)

ROD "Maślice" we Wrocławiu: "Działkowcy wyrok Trybunału Konstytucyjnego przyjęli do wiadomości. " (czytaj więcej)

Stanowiska  w sprawie wyroku TK

Stanowisko działkowców z ROD rejonu Choszczna: "Dzisiaj rodzi się wiele pytań nie tylko w sprawie zakwestionowanej ustawy. Zasadnicze pytanie - co będzie dalej i dlaczego musiało to nastąpić?"

Działkowcy z terenu Gliwic: "Nie pozwólmy na zmarnownaie naszego wielopokoleniowego dorobku".

 Działkowcy ROD im. Kochanowskiego z Barlinka: "Uważamy rozstrzygnięcie TK za krzywdzące działkowców i jesteśmy tym faktem rozgoryczeni."

 Stanowisko OZ Śląskiego: "Z głebokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy do wiadomości to, co stało się w Trybunale Konstytucyjnym 11 lipca br.".

 Stanowisko Społecznej Służby Instruktorów Ogrodowych Okręgu Bydgoskiego: "Trybunał Knstytucyjny orzekł to, czego oczekiwali od niego rządzący..."

Stanowisko Okregowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu: "Zbulwersowani jesteśmy wyrokiem najwyższej władzy sądowniczej, na mocy którego bezpowrotnie usunięto z porządku prawnego fundametalne gwarancje ustawowe zabazpieczające nabyte prawa działkowców, samodzielnośc i samorządność oraz posiadanie własnej organizacji jaką jest PZD."

Stanowisko Konferencji PZD we Wrocławiu: "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był wielkim zaskoczeniem i wzbudził zdziwienie blisko 60 tys. rzeszy użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego."

 Stanowisko Konferencji PZD w Opolu: "Nawet opluwana dzisiaj komuna zabierała ziemię jdnostką, ale obdzielała nia miliony bezrobotnych lun małorolnych, dzisiaj zabiera się milionom ludzi, aby obdzielić jednostki."

Stanowisko uczestników Konferencji przedzjazdowej OZ w Łodzi: "Po ponad trzydziestu latach istnienia Polskiego Związku Działkowców jego członkowie dowiedzieli się, że należą do monopolistycznej organizacji skupiającej w sobie wszystko to, co kłóci się z demokratycznymi wartościami."

Stanowisko uczestników Konferencji przedzjazdowej OZ w Koszalinie: "Jesteśmy zawiedzeni działaniami Trybunału, czujemy się wręcz oszukani. Oczekujemy od parlamentarzystów i samorządowcw podjecia działań gwarantujących dalsze istnienie ogrodów działkowych w Polsce."

Stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Konferencja Okręgowa PZD w Poznaniu:"Trybunał Konstytucyjny wydając wyrok w sprawie ustawy o ROD z 8 lipca 2005r. położył piętno na historii polskiego ogrodnictwa działkowego ograniczając prawa ogrodów do istnienia i zapisane w ustawie prawa polskich działkowców".

Tadeusz Błaszczyk, działkowiec ROD "Konwalia" w Sieradzu: "Działkowicze, którzy od lat związani są z Rodzinnym Ogrodem Działkowym "Konwalia" w Sieradzu będą bronić naszych ogrodów i działek".

Stanowisko Chełmińskiej Rady Działkowców PZD: "Zdumienie, zdziwienie, niepokój, obawa, to pierwsze odczucia chełmińskich działkowców po ogłoszeniu wyroku".0

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Radość" we Wrocławiu: " Doznany szok jest ogromny i bolesny tym bardziej, że w naszych najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się tego, że członkowie Trybunału tak daleko posuną się w tym swoim wyroku".

Protest Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Sezam" w Kiełczowie przeciwko wyrokowi TK: "Przedmiotowy wyrok jest dla działkowców niezwykle krzywdzący, pozbawia nas dytychczas posiadanych praw do działki, własności altan i nasadzeń na użytkowanym przez siebie teranie (...)".

Stanowisko ROD "Oświata" we Wrocławiu: "Wyraz swojego braku szacunku do działkowców Sędziowie pokazali już w dniu rozprawy, kiedy zaproszono do udziału przedstawicieli stowarzyszeń, reprezentowanych przez byłych działkowców, którzy zostali pozbawieni działek za łamanie prawa".

Stanowisko ROD im. Westerplatte we Wrocławiu: "11 lipca 2012r. to data, która na zawsze zapadnie w naszej pamięci. Tego dnia upadła nasza wiara w niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego."

Stanowisko ROD "JEDNOŚĆ" we Wrocławiu: "Z żalem stwierdzamy, że Trybunał Konstytucyjny uczynił to na zamówienie polityczne niektórych grup interesu."

Stanowisko ROD "Poświętne" we Wrocławiu: "Panowie sędziowie zawsze wierzyliśmy, że sędziów ustanawiano do obrony słabych przed silnymi - jak bardzo się zawiedliśmy".

Stanowisko ROD "Nasza Wiosna" we Wrocławiu: "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego skierowany został przeciwko mocnemu i dobrze zorganizowanemu Związkowi, a jego celem jest rozbicie polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego."

Stanowisko ROD "WODNIK" we Wrocławiu: "Trybunał Knstytucyjny postanowił zlikwidować Polski Zwiazek Działkowców. pozbawiając Związek wszelkich praw zapisanych w ustawie".

Stanowisko ROD "OBROŃCA" we Wrocławiu: "Wasz wyrok całkowicie rujnujący ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych spowoduje likwidację ogrodów na cle komercyjne oraz nadmierne obciążeni finansowe działkowców."

Stanowisko ROD "Relaks" w Oleśnicy "Uważamy, że zmiana ustawy spowoduje dużo zła działkowiczom, ekologii, przyrodzie i samym miastom. Komu służyć ma nowa ustawa - działkowiczom czy innym w robieniu interesów?"

 Stanowisko ROD "Sępolno" we Wrocławiu: "Najwyższy autorytet prawny Trybunał Konstytucyjny realizuje politykę państwa kosztem uboższej części społeczeńśtwa - polskiego działkowca, dla kótrego działka w wielu przypadkach jest jedynym miejscem wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu".

Stanowisko ROD "Zastal II" w Zielonej Górze: "Jesteśmy przekonani, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego stanowi realne zagrożenie dla ogrodnictwa działkowego w Polsce".

Stanowisko ROD Zacisze w Żaganiu: "Dotychczas mieliśmy ustawę, która gwarantowała nam nasze prawa, na dzień dzisiejszy mamy jedynie obietnice polityków, którzy już dawno stracili zaufanie społeczne i wiarygodność."

Stanowisko ROD "Marzenie" w Zielonej Górze: "Jesteśmy przekonani, iż ten wyrok był realizacja wcześniej zaplanowanego scenariusza, skierowanego na odblokowanie dostępu do gruntów pod ogrodami i pozbawienie ochrony prawnej jaką zapewniała ustawa z 2005r."

Stanowisko ROD ,,Związkowiec” w Żarach: "Niestety orzeczenie jakie zapadło w wysokim Trybunale, sprawiło, że przyszłość ogrodów działkowych została zagrożona, jak nigdy dotychczas 115- letnia tradycja ogrodnictwa działkowego w Polsce i rozbicie organizacji użyteczności publicznej jaką jesteśmy."

Stanowisko Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD we Wrocławiu: "Trybunał Konstytucyjny stanął w obronie prawa Skarbu Państwa oceniając, że jest to własność nadrzędna w stosunku do praw działkowca, zapominając, że Państwo to ludzie, którzy to Państwo tworzą."

Stanowisko ROD Flora w Żarach: "Jesteśmy przekonani, że to zagrywki polityczne mają na takie oreczenie wpływ i to uderza w działkowców"

Stanowisko ROD "Malina" we Wrocławiu: "Z wielką przykrością i zażenowaniem przyjęliśmy tak niesprawiedliwy, godzący w nas najuboższych członków społeczeństwa, uprawiających od kilkudziesięciu lat nasze działki ogrodowe, wyrok Trybunału Konstytucyjnego."

Stanowisko OZ PZD w Szczecinie: "Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie zakończył toczący się proces dążenia do zmiany ustawy stwarzając jednocześnie takie warunki ograniczające, iż ustawodawca będzie miał nie lada kłopot, aby pogodzić ze sobą interesy działkowców, roszczeniowców, deweloperów, samorządów gmin oraz zapewnić swobode zrzeszania się."

Stanowisko ROD "Jedynka" w Nowej Soli: "W orzeczeniu TK z 11.07.2012r. zabrakło społecznego spojerzenia, na co zwrócili uwagę również sędziowie zgłaszający zdania odrębne".

Stanowisko ROD "Odra" w Nowej Soli: "Mamy nadzieję, ż nowa ustawa o ROD będzie bronić działkowców i przywróci wiarę w sprawiedliwe organy Państwa".

Stanowisko ROD "jutrenka" w Lubsku: "PZD stanowi dla nas działkowców oparcie - wspiera nas, pomaga rozwiązywać wiele trudnych spraw, a przede wszystkim broni naszych interesów".

Stanowisko przedstawicieli ROD rejonów: Sulechowa, Świebodzina, Kargowej, Babimostu, Zbąszynka, Ciborza: "Konsekwencje wynikające z wyroku odczują bezpośrednio działkowcy, bowiem koszt utrzymania działki wzrośnie kilkakrotnie"

Stanowisko Komisji Rozjemczej ROD "Sahara" we Wrocławiu: "Ogród działkowy jest dla nas ostatnią i jedyną oazą, na której spędzamy ostatnie dni naszego życia i ten fakt powinien uwzględnić również w swoich rozważaniach Tybunał Konstytucyjny."

Stanowisko Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w Zielonej Górze: "W pełni solidaryzujemy się z przedstawionymi na ten temat opiniami i podzielamy zaniepokojenie z powodu niepewnej sytuacji, w jakiej po orzeczeniu znaleźli się działkowcy, rodzinne ogrody i PZD"

Stanowisko Zarządu ROD "Fantazja" we Wrocławiu: "Mamy prawo sądzić, że panu Prezesowi (przyp. red. Andrzejowi Rzepliskiemu) sprawy ludzkie są obce, że swoim postanowieniem oraz innych sędziów dprowadzono do unicestwienia historycznego dorobku wielu pokoleń".

Listy do Marszałek Sejmu RP - Ewy Kopacz

Młodzi kandydaci na działkowców: "Nie interesuje nas sytuacja w leniwej Grecji ani Hiszpanii. Państwo polskie musi zabezpieczać interes swoich obywateli gwarantując im miejsce pracy i wypoczynku. Jesteśmy młodymi działkowcami, którzy dopiero co zakupili działki na kredyt z nadzieją na spokojny wypoczynek dla naszych małych dzieci oraz z nadzieją na zdrową, ekologiczną uprawę owoców i warzyw" (czytaj więcej).

Kandydaci na działkowców w Rzeszowie: "W czym przeszkadzają Wam dzialkowcy? W utrzymaniu za wlasne pieniądze oaz zieleni i spokoju w miastach? Grunty, na jakich znajdują się ogrody, kiedyś były wykupione, więc dlaczego teraz mamy je opuścic bez żadnych odszkodowań i terenu zastępczego? (czytaj więcej).

Zdzisław Śliwa, Prezes OZ PZD w Poznaniu: "Mam nadzieję, że będzie Pani Marszałek czuwała, aby organy ustawodawcze wypełniły w nakazanym czasie obowiązek uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych" (czytaj więcej).

 Użytkownik działki w ROD "Obrońca" i członek Okręgowej Komisji Rozjemczej we Wrocławiu: "Obłożenie działkowców różnymi podatkami, w tym opłatami z tytułu dzierżawy będzie z czasem końcem działalności ogrodowej" (czytaj więcej).

ROD "Patrynice" we Wrocławiu: "Uważamy, że nowy projekt ustawy o ogrodach działkowych, pozwalający zachować prawa umożliwiające nie tylko dalsze istnienie ogrodów, ale także ich dalszy rozwój, mogą opracować jedynie sami działkowcy, członkowie obecnych organów Związku oraz wspierający ich prawnicy" (czytaj wiecej)

Działkowcy szczecińscy: "Należy pochylić się nad istotą ogrodów działkowych i celami, jakie te ogrody realizują w służbie ludzi tego potrzebujących." (czytaj więcej)

ROD "Cement" w Chełmie: :"Pamiętajcie o ogrodach, nie dajcie satysfakcji środowisku deweloperów, pośrednikom od nieruchomości i kancelariom prawnym zajmującym się roszczeniami do gruntów" (czytaj wiecej).

Feliks Boniakowski z Zielonej Góry: "Krzywdę można popełnić szybko, ale naprawić ciężko. Apeluję do Szanownej Pani Marszałek kierującej Parlamentem o pełne poparcie działkowców (czytaj więcej).

Prezydium OZ PZD w Lublinie: "Czas pokazał, że to grunty na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe stanowią cel sam w sobie, natomiast interesy i prawa działkowców – w przeważającej większości emerytów, rencistów i bezrobotnych znalazły się na ostatniej pozycji do załatwienia" (czytaj więcej).

Komisja Rozjemcza ROD im. F. Chopina w Nowej Soli: "Szanowna Pani Marszałek zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc - wspólnie tworzymy Państwo demokratyczne, praworządne i obywatelskie" (czytaj dalej).

ROD "Malwa" w Pile: "Nie zgadzamy się z oceną pracy Związku, który bardzo dobrze wypełniał swoje obowiązki wobec nas działkowców i ogrodów" (czytaj dalej)

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Pile: "Jesteśmy głęboko przekonani, że w tak trudnej rzeczywistości w jakiej znalazło się ogrodnictwo działkowe możemy polegać na nas samych" (czytaj więcej)

Listy do Premiera RP - Donalda Tuska

Młodzi kandydaci na działkowców: "Obiecywał Pan, że działkowcom włos z głowy nie spadnie, a tymczasem Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu pozbawił nas wszelkich praw”. Zdaniem młodych działkowców ustawa o ROD dobrze funkcjonowała, gwarantowała dzialkowcom prawo do nasadzeń i naniesień, które za własne, ciężko zarobione pieniądze umieszczali na działkach (czytaj więcej).

ROD im. F. Chopina w Nowej Soli: "Pomimo zapewnień, iż nie było zamiarem Trybunału Konstytucyjnego pozbawienie nas, działkowców, możłiwości uprawy działek oraz likwidacji idei ogrodwó działkowych, to obecnie jesteśmy zaniepokojeni znacznym wzrostem kosztów utrzymania działki. (czytaj więcej)

ROD "Jedynka" w Nowej Soli: "Podpisy 620 tys. dziakowców w obronie ustawy o rod to obiektywny argument, którego sędziowie nie powinni byli pomijać" (czytaj więcej)

Listy do Marszałka Senatu RP - Bogdana Borusewicza

Zdzisław Śliwa, Prezes OZ PZD w Poznaniu: "Bez uchwalenia ustawy chroniącej ogrody i prawa działkowców możecie Państwo Senatorowie i Posłowie zmarnować dorobek pokoleń polskich działkowców" (czytaj więcej).

Komisja Rewizyjna ROD im. F. Chopina w Nowej Soli: "Panie Prezydencie ogrody działkowe to jedyne miejsce do wypoczynku dla całych rodzin emerytów i rencistów, któe powstały na terenach zalewowych i nieużytkach. (czytaj więcej).

Listy do Prezyenta RP Bronisława Komorowskiego

Krajowa Komisja Rozjemcza: "Jesteśmy zbulwersowani wieloletnią kampanią przeciwko działkowcom, a juz szczególnie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku ws. stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych." (czytaj więcej)

 

 

Inne listy działkowców w sprawie wyroku TK

Janina Kwiecińska z ROD "Skanda": "Ogrody istnieją już przeszło 100 lat, ich pierwsi założyciele przewracają się w grobach. Co pozostanie działkowcom? Dalej uprawiać działki, dbać o nie przez te 18 miesięcy i żyć nadzieją, że zdeklarowani obrońcy uczynią wszystko, aby następny akt prawny zabezpieczył nasze prawa i interesy, o których nie omieszkał nadmienić przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Andrzej  Rzepliński" (czytaj więcej).

Tadeusz Jarzębak, prezes OZ w Szczecinie: "Polski Związek Działkowców w swoim trzydziestoleciu istnienia przez 20 ostatnich lat był nieustannie angażowany w obronę ogrodów działkowych. Dzięki temu większoś ćz nich została zachowana. Związkowi nie dano szans na swobodne doskonalenie form zarządzania ogrodami i urządzaniem ich na wzór krajów zachodnich lecz ciągle zmuszano doobrony, która wymagała angażowania sił i środków, które mogły być spożytkowane na cel bardziej konkretny (czytaj więcej).

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu: "Członkowie Trybunału Konstytucyjnego wydając wyrok, nie wzięli pod uwagę ogromnych potrzeb społecznych, zarówno rozumianych w szerokim zakresie dotyczących ogólu mieszkańców miast, jak i tej części społeczeństwa, dla której możliwość uprawy działki w ogrodzie jest pod wieloma względami niezbędna" (czytaj więcej).

Prezesi ROD z terenu woj. świętokrzyskiego: "Jest niezwykle przykrym fakt, że organ władzy sądowniczej o najwyższym autorytecie państwowym, wydał orzeczenie o tak wątpliwej zasadności" (czytaj więcej).

Zdzisław Śliwa, Prezes OZ PZD w Poznaniu: "Ograbienie działkowców z aktu prawnego regulującego funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa działkowego stawia działkowców w obliczu konkretnych i realnych zagrożeń, które muszą wzbudzać niepokój o przyszłość ogrodów i możliwość dalszej uprawy działki (czytaj więcej).

 Józef Chrabański z Częstochowy: "Państwo sędziowie bezdusznie operujecie paragrafami, a gdzie wasze sumienie i troska o współobywatela? 13-stu Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wykazało, że ma za nic milionową rzeszę pracowitych działkowców." (czytaj więcej)

ROD "Pod Dębami" w Miliczu: "Nigdy nie pozwolimy garstce cwaniaków i oszczerców rozbić ducha Polskiego Związku Działkowców" (czytaj więcej)

Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry: "Prawie milion członków PZD miało odmienne zdanie do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego." (czytaj więcej)

 ROD 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim: "Czujemy się pokrzywdzei wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych". (czytaj więcej)

Helena Gomółka: " Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawił nas wiary w działanie prawa i odebrał nadzieję na spokojne dni naszej starości." (czytaj więcej)

ROD "Omex" apleują  o ponowne ziateresowanie się sprawą ustawy o ogrodach działkowych.

ROD Szczepin z Wrocławia

Narada samorządów ogrodowych z rejonu Zielonej Góry

ROD Malinówka

Działkowcy z ROD "Jutrzenka"

ROD "Jaśmin" w Lubsku

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rozjemcza ROD "Obrońca" we Wrocławiu swój List przekazali do wszystkich klubów parlamentarnych i do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Działkowcy z Żaganiam Gozdnicy i Iłowy

Kolegium Prezesów ROD w Nowej Soli

ROD "Fiołek" we Wrocławiu

Działkowcy Okręgu Toruńsko-Włocławskiego

ROD "Kuźniki" we Wrocławiu 

Działkowcy i mieszkańcy Krosna Odrzańskiego

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu

Prezesi i działacze z terenu Dębicy i Pustkowa 

Działkowcy z Lubska i Jasienia 

Działkowcy z Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka i Sławy

Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żarach

Działkowcy Mazowsza

Stanowisko działkowców z Mazowsza

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze 17.12

Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

ROD "Radość" we Wrocławiu  

Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego

ROD "Jutrzenka" w Nieledwi

Mieczysław Piwosz z Poznania

ROD im. A. Waszkiewicza w Pile

ROD im. "550-lecia Chodzieży" w Chodzieży

ROD im. "Fiołek" we Wrocławiu 

ROD im. "M. Konopnickiej" w Częstochowie  

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio