Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Oświadczenie w sprawie działalności Ireneusza Jarząbka - 23.07.2012

OŚWIADCZENIE
w sprawie działalności Ireneusza Jarząbka

W obliczu przekazywanych przez media nieprawdziwych informacji o działalności Ireneusza Jarząbka - prezesa ciągle niezarejestrowanego Stowarzyszenia Zielona Dolina w Swarzędzu, który w mediach urasta do rangi lidera opozycji skierowanej przeciw Polskiemu Związkowi Działkowców i odnowiciela polskiego ogrodnictwa działkowego, Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu chce pokazać prawdziwy obraz tego człowieka. Czynimy to, przekonani o słuszności opublikowania wizerunku Ireneusza Jarząbka, ponieważ został on uznany przez Trybunał Konstytucyjny za przedstawiciela stowarzyszeń działkowych i zaproszony jako strona postępowania przed oblicze Trybunału. Jako przeciwnik PZD został następnie przedstawiany przez dziennikarzy oraz posłów Solidarnej Polski, Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, którzy po wyroku Trybunału z dnia 11 lipca 2012 r. próbują razem z nim kreować wizję nowego ogrodnictwa działkowego, jakże inną od oczekiwań działkowców. Uczynili to m. in. w rozmowie opisywanej w artykule Głosu Wielkopolskiego z 17.07 oraz przed mikrofonami Radia Merkury - 16.07. W tych przekazach uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Krystyna Poślednia – PO, Tomasz Górski – Solidarna Polska i Tadeusz Dziuba - PiS.

Kim więc jest ten człowiek o którym czytamy także w Polityce, Newsweeku i innych gazetach, który jeżdżąc po Polsce przedstawia się jako odnowiciel ogrodnictwa działkowego ?

Ireneusz Jarząbek został odwołany z funkcji członka zarządu i prezesa zarządu ROD Kwitnąca Dolina po tym, jak prowadząc inwestycję wodociągową dopuścił się rażących nadużyć. Nieprawdziwa jest więc jego wersja wydarzeń,  że odwołano go bo wykrył nadużycia ze strony skarbniczki swojego zarządu oraz byłego prezesa zarządu. Nie godząc się z decyzją o odwołaniu odmówił wydania dokumentacji i majątku ogrodu, którym zarządzał. Za to oraz za wybudowanie na swojej działce „altany” o pow. około 60 m2 (co było rażącym złamaniem ustawy z 7.07.1994 – Prawo Budowlane, dopuszczającej w ogrodach działkowych w mieście zabudowę do 25 m2) został pozbawiony członkostwa zwyczajnego PZD oraz prawa użytkowania działki. Działki jednak nie opuścił. W zbudowanym domu zamieszkał z 4-osobową rodziną. Dom ten to nic innego jak „samowola budowlana”. Każdy kto chce wybudować swój dom musi uzyskać pozwolenie na budowę, Pan Jarząbek uznał to za zbędne. Legalność budowy badał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego od 2009 roku i uznał ją za samowolę budowlaną. Potwierdził to orzeczenie w 2012 r. wydanym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który nakazał rozbiórkę samowoli.

Ireneusz Jarząbek został również prawomocnie skazany za niszczenie mienia ogrodowego, a egzekucję wyroku zobowiązującą do pokrycia strat z tego tytułu przekazano do Komornika Sądowego.

Przeciw Panu Jarząbkowi toczy się też postępowanie karne – Sygn. akt. XVII Ka 374/3, w którym jest on oskarżony o pobicie kobiety i mężczyzny – członków legalnego zarządu ROD. Uniewinniający wyrok Sądu Rejonowego został uchylony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 9.05.2012 r., który przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Rejonowego (ksero w załączeniu). Redakcja Polityki powtórzyła za tubą stowarzyszenia – biuletynem SOD, że Ireneusz Jarząbek został uniewinniony. Dziennikarka pisząca te słowa nie zadała sobie trudu zweryfikowania tej informacji, co miała obowiązek uczynić ze zwykłej dziennikarskiej rzetelności. A może celowo napisała nieprawdę, bo wizerunek oskarżonego o pospolite przestępstwo nie pasuje do wizerunku „bohatera” walczącego o „wolność działkowców”?

05.07.2012 r. po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez Rodzinny Ogród Działkowy „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu – w którym nadal zamieszkuje Pan Jarząbek - Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 24.01.2012 r. (sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/033618/11/373) o wpisie Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Zielona Dolina” w Swarzędzu do rejestru stowarzyszeń i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania (ksero w załączeniu). Czyli tak naprawdę Stowarzyszenie, którym kieruje Ireneusz Jarząbek nie jest zarejestrowane w Sądzie. Można by się pokusić o stwierdzenie, że nie istnieje.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w niedalekiej przyszłości może zdecydować o wprowadzeniu dzierżawy gruntu, podatku oraz innych nowych opłat, które obciążą działkowców. Fakt ten może z przyczyn ekonomicznych pozbawić wielu z nich dalszej możliwości uprawy działek. Ten problem powinien poruszać sumienie posłów pracujących nad nową ustawą.

Kreowanie przez dziennikarzy i polityków osoby Ireneusza Jarząbka, wielokrotnie naruszającego prawo, na odnowiciela ogrodnictwa działkowego urąga, w naszym mniemaniu, wszystkim działkowcom. Stawia również wielki znak zapytania nad motywami, którymi kierował się Trybunał Konstytucyjny zapraszając przed swoje oblicze człowieka skonfliktowanego z prawem, który dla realizacji własnych celów gotów był poświęcić przyszłość wielu ogrodów działkowych, a działkowców narazić na obciążenia wynikające z uprawy ogródka działkowego. Jeżdżąc po Polsce, próbując namawiać działkowców do zawiązywania stowarzyszeń jest niewiarygodny, bo jego wizja ogrodnictwa może doprowadzić jedynie do unicestwienia wielu ogrodów. Polscy Działkowcy nie potrzebują jego rad i potrafią się odnaleźć w sytuacji po wyroku Trybunału. Pomoże im w tym Polski Związek Działkowców, który zawsze dbał o prawa ogrodów oraz ich działkowców. Prawdę o Ireneuszu Jarząbku powinni poznać działkowcy i dziennikarze, a przede wszystkim tacy politycy jak Andrzej Dera, Lidia Staroń, Tomasz Górski i Tomasz Szymański, którzy uznali go za godnego partnera w budowaniu nowej ustawy o ogrodach działkowych. Ważne jest,  aby działkowcy przekonali się kim jest Ireneusz Jarząbek i aby wiedzieli, że nie jest on godnym partnerem do rozmów na temat ogrodnictwa działkowego w Polsce.

OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W POZNANIU

 

 

Otrzymują:
1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego
2. Kluby Parlamentarne
3. Wojewoda Wielkopolski
4. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
5. Przedstawiciele mediów
6. KR PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio