Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy walczą o swoje prawa

Stowarzyszenia "działkowców" - szczytne hasła, niskie pobudki, jeszcze gorsza praktyka - 12.07.2012

1. Stowarzyszenia "działkowców" - szczytne hasła, niskie pobudki, jeszcze gorsza praktyka

Nawet sporadyczne przypadki samowoli budowlanych, zamieszkiwania, czy prowadzenia działalności gospodarczej na działkach w ROD są wykorzystywane przez gminy do negowania statusu ROD. Skutki nieprzestrzegania prawa przez nielicznych mogą więc być groźne dla wszystkich działkowców w ROD. Z tego też względu Związek od zawsze sprzeciwiał się takim „reformatorom” i dążył do zablokowania ich działań (czytaj więcej).

2.Stowarzyszenie z Ostrołęki

Po tym jak zlikwidowany został OZ w Ostrołęce, jego dotychczasowy prezes W. Czaplicki nadal pobierał nienależnego wynagrodzenia, a także nielegalne posługiwanie się atrybutami związkowymi nieistniejącego okręgu i funkcji. Odmówił także przekazania dokumentacji rozwiązanego okręgu nowo powstałemu okręgowi mazowieckiemu. Ponieważ Związek zaczął egzekwować od niego prawo, Czaplicki stał się jego jawnym wrogiem PZD. Wrogość wobec PZD pozostała do dziś, bo był zmuszony oddać co do grosza wszystko co pobrał niezgodnie z prawem.(czytaj więcej).

Uchwała Krajowej Rady PZD w sprawie odwołania Wiesława Czaplickiego z członka KR PZD za niewykonywanie przyjętych obowiazków i działanie na szkodę Związku.


3. Łamanie prawa budowlanego w rodzinnych ogrodach działkowych nie popłaca, o czym wie najlepiej Ireneusz J. z ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 4 kwietnia 2012r. wydał wyrok w imieniu RP oddalający skargę Ireneusza Jarząbka z ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego (czytaj więcej).

4. Oświadzczenie  w sprawie działalności Ireneusza Jarząbka

"Ireneusz Jarząbek został  prawomocnie skazany za niszczenie mienia ogrodowego, a egzekucję wyroku zobowiązującą do pokrycia strat z tego tytułu przekazano do Komornika Sądowego. Przeciw Panu Jarząbkowi toczy się też postępowanie karne, w którym jest on oskarżony o pobicie kobiety i mężczyzny – członków legalnego zarządu ROD" (czytaj więcej.4. Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych przykładem niezrozumienia idei ogrodnictwa działkowego.

Janowi Świątkowi bardzo zależało na zameldowaniu na swojej działce, ponieważ zamieszkiwał tam wraz z rodziną – jak się okazało – w domu ponadnormatywnym i wielokondygnacyjnym, przekraczającym w sposób znaczny parametry określone w regulaminie POD (obecnie ROD) – ustawa prawo budowlane. Już na etapie powstawania domu ówczesny prezes ogrodu nakazał Panu Świątkowi zaprzestania budowy tak wielkiego budynku. Jednak zostało to całkowicie zignorowane (czytaj więcej).5. O co naprawdę walczy stowarzyszenie SIDOD z Olsztyna?

SIDOD jest nierozerwalnie związane z jedną osobą – Romanem Michalakiem. Od samego początku dążył on usilnie do uwłaszczenia się na przydzielonej mu działce, na której posadowiono zwykły dom mieszkalny. Nigdy nie miał zamiaru korzystać z działki jako miejsca rekreacji, wypoczynku, czy realizacji zamiłowań ogrodniczych (czytaj więcej).

 

 

6. Raport o genezie powstania i metodach działania Namysłowskiego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych "STORCZYK" w Namysłowie

ROD „PRZYSZŁOŚĆ" w Namysłowie w odróżnieniu od 110 ROD funkcjonujących w okręgu Opolskim PZD oprócz ogólnopolskiego zmasowanego i agresywnego ataku na związek musi walczyć z lokalnymi strukturami, kierowanymi przez byłych działkowców PZD, którym obcy jest obowiązujący porządek prawny, poczucie sprawiedliwości społecznej czy wreszcie powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego (czytaj więcej).


7. Roman M. uczestnikiem rozprawy PZD w Trybunale Konstytucyjnym?


8. OZ w Bydgoszczy: "Z ogromnym oburzeniem przyjęliśmy informację o dopuszczeniu do udzialu w postępowaniu przed TK w sprawie zastrzeżenia ustawy o ROD - oprócz Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych Sido z Olsztyna - również Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Dzialkowych w Bydgoszczy" (czytaj więcej).


Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio