Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencja prasowa posła Stanisława Kalemby z udziałem przedstawicieli działkowców - 19.07.2012

W dniu 17 lipca 2012 r. w Pile odbyła się konferencja prasowa posła Stanisława Kalemby. Jednym z tematów konferencji była sytuacja działkowców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonej ustawy o ROD z 2005 r. W konferencji oprócz posła udział wzięli: Stefan Piechocki Prezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Pilskiego, Etatowy Członek Zarządu Rady Powiatu w Pile oraz przedstawiciele działkowców – Andrzej Kierzkowski Sekretarz Okręgowego Zarządu PZD, Prezes ROD im. „St. Staszica” w Pile i Zygmunt Czarny Członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, Prezes ROD „Słonecznik” w Trzciance.

Poseł Stanisław Kalemba i Zygmunt Czarny – obecni na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 28 czerwca 2012 r., a Z. Czarny obecny także na ogłoszeniu wyroku w dniu 11 lipca 2012 r. przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi z przebiegu rozprawy.

Poseł w swojej wypowiedzi podkreślił, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego pogarsza sytuacje ogrodów działkowych i działkowców. PSL zawsze było z działkowcami i opowiadało się za funkcjonowaniem ogrodów działkowych w dotychczasowych ramach prawnych. Dzisiaj, po wyroku TK jest to niemożliwe i należy szukać nowej formuły, co do projektu nowelizacji ustawy. Będziemy szukać porozumienia ponad podziałami, ponad klubami i ugrupowaniami. Współpracować w tej sprawie będziemy z przedstawicielami środowiska działkowców oraz tymi, którzy będą szanować prawa nabyte i zadbają o rozwój ogrodów.

Andrzej Kierzkowski i Zygmunt Czarny stwierdzili, że tak głęboka ingerencja TK w ustawę o ROD, funkcjonującą już 7 lat gdzie w wyroku stwierdzono niekonstytucyjność prawie połowy jej artykułów jest niespotykanym precedensem. Tak naprawdę uznanie przez TK monopolu PZD w zakresie przyznawania gruntów i gospodarowanie ogrodami uderza nie w Związek, ale bezpośrednio w działkowców. Tym wyrokiem działkowcy pozbawieni zostali ochrony prawnej, a wizja płacenia czynszu dzierżawnego, podatku za działkę i altanę, utratę własności naniesień i nasadzeń na działce, utratę obecnych praw do działki, likwidacji ogrodów także na cele komercyjne przeraża działkowców. Okres 18 miesięcy na stworzenie nowej ustawy w sytuacji, kiedy po wyroku wszystkie ugrupowania polityczne opowiedziały się, że stworzą własne projekty ustaw „przyjazne działkowcom” oraz obserwując dotychczasową współpracę ugrupowań w parlamencie dają płonną nadzieję na odbudowanie i rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego w nowej formule prawnej. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie obywatelskiego projektu ustawy, zgodnego z Konstytucją i wprowadzenie go do Sejmu przy poparciu działkowców i obywateli.

 Andrzej Kierzkowski - sekretarz OZ PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio