Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kim jest prezes Stowarzyszenia „Zielona Dolina" - 19.07.2012

Okręgowy Zarząd PZD nawiązując do artykułu zamieszczonego na łamach Głosu Wielkopolskiego w dniu 17 lipca 2012 r. przez Panią Annę Jarmuż złożył stanowczy protest przeciwko przestawionej w tymże artykule drodze budowy ogrodnictwa działkowego w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. W artykule działkowców reprezentował prezes Stowarzyszenia „Zielona Dolina" Pan Ireneusz Jarząbek. OZ PZD w Poznaniu przygotował materiał (wraz z dokumentami) na temat tego, kim jest Ireneusz Jarząbek.

Kim jest ten człowiek?

Pan Ireneusz Jarząbek został pozbawiony członkostwa zwyczajnego PZD oraz prawa użytkowania działki po tym, jak wybudował „altanę" o pow. około 60 m2 łamiąc w rażący sposób ustawę z 7.07.1994 - Prawo Budowlane, które dopuszcza na ogrodach działkowych zabudowę do 25 m2 w miastach. W domu tym zamieszkał z 4 osobową rodziną, co jest również niezgodne z funkcją ogrodów działkowych. Postępowanie przeciw nadmienionej zabudowie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego do 2009 roku, zakończone zostało w roku 2012 wyrokiem oakazującym rozbiórkę wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu [ZOBACZ KOPIĘ WYROKU]

Również za uszkodzenie mienia ogrodowego został Pan Ireneusz Jarząbek prawomocnie skazany na pokrycie strat z tego tytułu - egzekucję wyroku przekazano do Komornika Sądowego [ZOBACZ KOPIĘ DOKUMENTU]

Przeciw Panu Jarząbkowi toczą się następne postępowania karne - Sygn.akt. XVII Ka 374/3 - Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 9.05.2012 r. przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sadu Rejonowego (ZOBACZ KOPIĘ DOKUMENTU).. Ponadto w dniu 05.07.2012 r. po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez Rodzinny Ogród Działkowy „Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu - w którym zamieszkuje Pan Jarząbek - Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.01.2012 r. (sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/033618/11/373) o wpisie do rejestru stowarzyszeń Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych „Zielona Dolina" w Swarzędzu i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania (ZOBACZ KOPIĘ). Czyli tak naprawdę Stowarzyszenie, którym dowodzi pan Jarząbek nie jest zarejestrowane w Sądzie - można by się pokusić o stwierdzenie, ze nie istnieje. Warto byłoby o tym poinformować, szczególnie działkowców.

Zdziwieni jesteśmy, ze do rozmów opisywanych w artykule nie zaproszono przedstawicieli działkowców, którzy od kilkudziesięciu lat użytkują działki i znają problematykę działkową.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w niedalekiej przyszłości może zdecydować o wprowadzeniu dzierżawy gruntu oraz podatku. Fakt ten może pozbawić tysiące działkowców, z przyczyn ekonomicznych możliwości dalszej uprawy działek, ten problem powinien poruszać sumienie posłów pracujących nad nową ustawą. Udział w rozmowach o dalszych losach działkowców Pana Jarząbka, wielokrotnie naruszającego prawo urąga w naszym mniemaniu honorowi posła na Sejm RP.

 

Załącznik plikowy do pobrania

oz_poznan_o_jarzabku.PDF

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio