Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich zapewnia, że SLD będzie broniło praw działkowców - 19.07.2012

W dniu 15 lipca 2012 roku na Rodzinnych Ogrodach Działkowych we Włocławku gościł Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich. Wizyta Marszałka Sejmu ściśle związana była z ostatnimi wydarzeniami, a mianowicie orzeczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku i ostatnio podjętych decyzjach przez krajowe kierownictwo i klub parlamentarny SLD, dotyczących odezwyi ankiety  skierowanych do polskich działkowców. Panu Marszałkowi towarzyszyli - Przewodniczący klubu radnych SLD w Radzie Miasta Włocławka p. Krzysztof Kukucki i radni SLD oraz działacze Federacji Młodych Socjaldemokratów. Ze strony Polskiego Związku Działkowców Okręgu Toruńsko-Włocławskiego obecni byli Prezesi ROD m. Włocławka z członkami zarządów ogrodów i Prezesem OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD Ryszardem Chodynickim. W ten sposób utworzoną grupę osób, zwiedzającą ROD „Południe” we Włocławku uzupełnili mieszkańcy okolicznych bloków a po ogrodzie oprowadzała wszystkich zebranych Prezes Zarządu ROD  Maria Ronkowska.

Głównym tematem spotkania jaki nakreślił Wicemarszałek Sejmu  J. Wenderlich było bezpośrednie zapoznanie się z opiniami ludzi uprawiających działki i mieszkających w blokach, w pobliżu ogrodów. W trakcie prowadzonych rozmów w obecności środków masowego przekazu  marszałek jednoznacznie stwierdził, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, który jest autorem obowiązującej ustawy o ROD z 08 lipca 2005 roku, obecnie uznanej w znacznej jej części jako niezgodną z Konstytucją RP, chce w jak najkrótszym czasie przedstawić obywatelski projekt ustawy, który będzie gwarantował każdemu działkowcowi poczucie bezpieczeństwa, prawo do użytkowania działki, zwolnienia z podatków, prawo do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne a w przypadku gdy dojdzie do likwidacji ogrodu na cele społeczne wyższego rzędu, do terenu zamiennego oraz prawo własności i do wypłaty odszkodowań za naniesienia i nasadzenia na działkach/ogrodach.

                 Jerzy Wenderlich przedstawił harmonogram działań mówiąc o szerokiej konsultacji społecznej wśród działkowców, gdzie po wykorzystaniu wszystkich podpowiedzi, przygotowany projekt trafiłby do reprezentatywnych środowisk w celu jego oceny. Pytania jakie zadawano w trakcie prowadzonej dyskusji /przemierzając alejki ogrodu „Południe”/ dotyczyły gwarancji polityków za składane obietnice, wyłonienia jednego projektu z propozycji poszczególnych klubów parlamentarnych zasiadających obecnie w Sejmie RP, gwarancji że w nakazanym czasie przez TK – wszystkie prace przejdą cały proces legislacyjny aby nie dopuścić do samoistnego wygaszenia obecnie obowiązującej ustawy o ROD. Marszałek J. Wenderlich wypowiedział się stanowczo, że kierownictwo, które reprezentuje i klub parlamentarny będzie mogło przedstawić działkowcom projekt nowej ustawy pod koniec bieżącego roku lub na początku 2013 r.

Ważną grupą ludzi, którzy zabierali głos przedstawiając swoje zdanie, że wolą aby pozostały ogrody działkowe, niż miałyby być budowane przez developerów kolejne bloki mieszkalne lub następne markety, byli mieszkańcy okolicznych bloków. Ponieważ i tak „przestrzeni życiowej” w tym blokowisku jest nie za wiele. „Uważamy Panie Marszałku, że w tej sprawie nasz głos (mieszkańców bloków-przyp. red.) powinien też się liczyć, ponieważ wypowiedzi działkowców i mieszkańców na zaproponowanych przez SLD ankietach będą niezbitym dowodem w konstruowaniu projektu ustawy, jakie gwarancje powinna ona zawierać, aby ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce rozwijał się a nie był unicestwiany dla dobra tych milionów Polaków, którzy korzystają z tego dobra ogólnonarodowego”.  

Mimo tych wszystkich zapewnień niedosyt wśród działkowców pozostaje nadal, głównie, że do tej pory w wielu projektach innych ustaw rządzący zawiedli oczekiwania narodu, np. ustawa prywatyzacyjna zakłady pracy i banki, likwidację państwowych gospodarstw rolnych, stoczni, emerytalna itp. Pokłosiem wyżej wymienionych decyzji rządzących - rodzinny kraj opuściło ponad 2 miliony ludności, szukając w innych rejonach świata utrzymania swoich rodzin.

 Dlatego też, kiedy Marszałek Jerzy Wenderlich opuszczał włocławski ogród w dyskusjach przewijała się obawa, abyśmy nie zostali „z przysłowiowa czapką śliwek”. Będziemy oczekiwali na decyzje Krajowej Rady naszego związku i pierwsze działania w obronie nabytych praw, a jednocześnie chcemy być traktowani poważnie jako duże środowisko i uczestniczyć w tworzeniu nowego prawa.

 

Opracowanie:

Rzecznik prasowy OZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio