Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkania Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie z działkowcami - 17.07.2012

W dniu 14 lipca br. odbyły się spotkania kierowniczego aktywu Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie z działkowcami trzech ogrodów.

Przedmiotem spotkań było uzyskanie opinii środowiska działkowców w przedmiocie planu Sojuszu Lewicy Demokratycznej opracowania i wniesienia do Sejmu nowego projektu ustawy o polskich ogrodach działkowych.

Planowany projekt ustawy uwzględniałby zarówno uwarunkowania wypływające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca br. jak i oczekiwania działkowców co do zasad przyszłego funkcjonowania polskiego ruchu działkowego.

Organizację spotkań uczestniczący w nich działkowcy przyjęli z dużym zadowoleniem. W toku aktywnych dyskusji podkreślano potrzebę zachowania historycznych wypracowanych zasad organizacyjnych jak i jednoznacznie wypowiedzenie się za utrzymaniem jedności w ruchu działkowego oraz spowodowanie dalszego funkcjonowania PZD jako łącznika wszystkich ogrodów. Uznano, że istnienie ogrodów na zasadzie stowarzyszeń jest sprzeczne z interesami działkowców i stanowiło by prostą drogę do likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.

Wypowiedziano się również przeciwko obciążania działkowców podatkami.

Przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Sojuszu zapewnili, że przygotowany projekt ustawy będą konsultować z ogrodami.

Wyrażono przekonanie, że w przypadku opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych zaistnieje potrzeba wzajemnych konsultacji i w konsekwencji wypracowania nowego projektu ustawy, który zadowoliłby wszystkich działkowców.

Wskazano na potrzebę kontaktów z posłami innych ugrupowań politycznych dla uzyskania wsparcia w Sejmie przy uchwalaniu nowej ustawy.

W spotkaniach wzięło udział ok. 250 osób.

 

                                                                                                                        Prezes OZ PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio