Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin wyraża swoje poparcie dla działkowców - 04.07.2012

Wystąpienie Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin w sprawie oddalenia wszystkich wniosków Prezesa Sądu Najwyższego o niezgodności z Konstytucją zapisów ustawy o ROD.

"Ogrody działkowe stanowią integralną i bardzo ważną część naszego miasta, która zachwyca i urozmaica jego wizerunek. Są one także miejscem cennym przyrodniczo, gdyż stanowią ostoję dla dzikich gatunków ptaków oraz zielone płuca miast. Reasumując, uważam, że wszystkie wnioski kierowane do Trybunału Konstytucyjnego są krzywdzące dla naszych mieszkańców i godzą w ich interes społeczny. Dlatego ponownie wnioskuję o ich oddalenie" - mówi Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy w Strzelinie.

 

Poniżej załączamy cały dokument.

Załącznik plikowy do pobrania

dokument.PDF

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio