Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nowe Świadectwo ukończenia szkolenia kandydatów na działkowców ! - 03.07.2012

Przypominamy, że zmieniły się zasady dotyczące odbywania szkoleń kandydatów na działkowców. Przede wszystkim opracowany został nowy Program szkolenia kandydatów na działkowców, który  zakłada przekazanie kandydatom w czasie minimum 12 godzin niezbędnej wiedzy w stopniu podstawowym koniecznej do funkcjonowania w ROD i uprawy działki (link do programu). Od tego szkolenia zależy bowiem prawidłowe, nowoczesne i zgodne z przepisami Związku zagospodarowanie działki. Dlatego też ukończenie tego szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich osób ubiegających się o przydział działki.

W myśl tych zmian opracowane zostało również nowe Świadectwo ukończenia szkolenia kandydatów  na działkowców, które jest  niezbędnym dokumentem potwierdzającym zaliczenie szkolenia kandydackiego, gdyż dopiero na tej podstawie może zostać wydana decyzja o przydziale działki w ROD.

Zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady z dnia 2 lipca br. nowy wzór Świadectwa będzie obowiązywać od dnia 9 lipca br.

 

Poniżej załączamy wzór świadectwa

ECH

Załącznik plikowy do pobrania

wiadectwo_ukonczenia_szkolenia.pdf

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio