Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat dotyczący sytuacji w rodzinnych ogrodach działkowych tzw. wojskowych opracowany na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD - 29.06.2012

Komunikat dotyczący sytuacji w rodzinnych ogrodach działkowych tzw. wojskowych opracowany na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD

Prezydium Krajowej Rady PZD na swym posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2012 r. zapoznało się z sytuacją rodzinnych ogrodów działkowych tzw. wojskowych, co do których PZD nie posiada uregulowanego tytułu prawnego i są one w związku z tym ogrodami zagrożonymi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez okręgowe zarządy PZD, na terenie 17 okręgowych zarządów  PZD funkcjonują ogrody tzw. wojskowe, które mają nieuregulowany stan prawny. Takich ogrodów jest 56, z tym że w przypadku 7 z nich zagrożenie dotyczy tylko części ROD. Zagrożona jest powierzchnia 364,0365 ha i 8404 działek rodzinnych.

Na przykładzie ROD „Pod Dębami” w Zegrzu Południowym oraz ROD „Sarni Stok” w Bielsku-Białej można przekonać się, co grozić może ogrodom tzw.  wojskowym o nieuregulowanym stanie prawnym.

O sytuacji panującej w tych ogrodach na bieżąco informowaliśmy Państwa na naszej stronie internetowej.

Przypominamy pokrótce losy tych ROD. Są to ogrody wojskowe założone w latach 70. (ROD „Pod Dębami”) i 80. (ROD „Sarni Stok”) dla kadry Wojska Polskiego zgodnie z rozkazami dowódców. Działki w obydwu ogrodach zostały zagospodarowane przez żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska. Obecnie zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej, jaki i Agencja Mienia Wojskowego, nie zważając na działkowców i nie uznając ich prawa do użytkowania działek, chce sprzedać tereny ogrodów w celu dostarczania uzyskanych z tego tytułu środków finansowych dla MON. Wyżej bowiem cenią wartość pieniądza, niż dobro ludzi, którzy związali z ogrodami całe swoje życie, a uprawę ziemi traktują jako życiową pasję.

W tym miejscu pragniemy zaapelować do zarządów ROD i działkowców z takich ogrodów, aby podjęli działania mające na celu zabezpieczenie ogrodów i działkowców, chociażby poprzez kierowanie pism i stanowisk w sprawie obrony takich ogrodów do władz wojskowych.

 

Prezes KR PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio