Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Tydzień protestów w Okręgu podlaskim - 26.06.2012

22 czerwca w ogrodach działkowych Okręgu Podlaskiego PZD rozpoczął się tydzień protestów w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W Białymstoku na terenie ROD im. Wojska Polskiego z przedstawicielami kierownictwa wojewódzkich i miejskich struktur SLD oraz radnymi spotkali się przedstawiciele Zarządu Okręgowego, prezesi ogrodów i działkowcy. Władze centralne PZD reprezentowała Przewodnicząca KKR Olga Ochrymiuk.

Zebrani szczegółowo zapoznali się z aktualną sytuacja Związku i kierunkami działań w obronie ustawy o ROD podejmowanymi przez kierownictwo PZD. W czasie spotkania radni zapoznali działkowców z dotychczasowymi działaniami wspierającymi walkę działkowców i zadeklarowali dalszą pomoc. W dyskusji negatywnie oceniono zaangażowanie poważnej części mediów tworzących negatywny obraz PZD, ogrodów i samych działkowców. Działkowcy jednoznacznie opowiedzieli się za potrzebą zachowania dotychczas obowiązujących zapisów prawa , w tym oczywiście ustawy o ROD.

Na zakończenie goście zwiedzili ogród i zapoznani zostali z jego historią i dokonaniami działkowców.

J. Szlęzak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio