Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z Białej Podlaskiej świętują - 18.06.2012

Dnia 14 czerwca 2012 r. w Białej Podlaskiej na terenie ROD „Kolejarz” odbyło się  uroczyste rozszerzone posiedzenie Prezydium OZ w Lublinie.

W posiedzeniu udział wzięli prezesi i aktyw ogrodów białopodlaskich w liczbie ponad sześćdziesięciu osób. Szczególnie miło powitano przybyłego na uroczystość Prezydenta m. Biała Podlaska p. Andrzeja Czapskiego, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta p. Romana Siekierkę oraz kilku radnych.

Tematem przewodnim posiedzenia był fakt uhonorowania Drzewka II Kongresu PZD – Platana klonolistnego.

Posiedzenie zdominowały  problemy dotyczące aktualnej sytuacji Związku wobec zbliżającej się w dniu 28.VI.2012 r. rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym.

Miłym akcentem uroczystości było poświęcenie Drzewka Kongresowego przez  ks. Grzegorza Kozłowicza, wikariusza miejscowej parafii, który obok posługi kapłańskiej, uprawia wraz z matką działkę w ROD „Kolejarz” w Białej Podlaskiej.

Ks. Grzegorz wygłosił również okolicznościowe słowo, którego tekst zamieszczamy poniżej.

W trakcie uroczystego posiedzenia wystąpił również prezydent m. Biała Podlaska, który wysoko oceniając pracę białopodlaskich działkowców,   dostrzeganą przez całe środowisko samorządów, podziękował  im za podjęte działania na rzecz obrony polskiego ogrodnictwa działkowego. Zapewnił, iż całym sercem pozostaje z działkowcami broniącymi swoich ogrodów i działek. Złożył także, w imieniu Rady Miasta stosowny akces w obronie ogrodów działkowych.

W toku posiedzenia wystąpił prezes OZ PZD w Lublinie Stanisław Chodak, który zobrazował ogólnopolski wysiłek i działania działkowców i ich samorządów w obronie ogrodów.

Podziękował za ich liczne zbiorowe i osobiste wystąpienia w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego.

 

OKOLICZNOŚCIOWE SŁOWO ks. Grzegorza Kozłowicza

W tym uroczystym dla naszego ogrodu dniu błogosławimy Drzewko Kongresowe przekazane dla naszego ogrodu przez Pana Prezesa Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Działkowców – Pana Stanisława Chodaka i jego zastępcy Pana Kazimierza Michalika.

Jest to dla nas wielka nagroda za dotychczasowe osiągnięcia w krzewieniu ogrodnictwa i zasług w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Można więc powiedzieć, że w tym wyróżnieniu zawarta jest ciężka praca nas wszystkich – naszych działkowców. W tym drzewku – w widzialny sposób – zawarty jest cały trud ludzkich rąk, życiodajna moc ziemi, która jest tak wymagająca wobec człowieka.

To Drzewko Kongresowe, które za chwilę poświęcimy – wszystkie pielęgnowane rośliny na tych wszystkich naszych działkach przypominają nam, jak bardzo człowiek w swojej egzystencji zależy od Boga, stwórcy nieba i ziemi. On jeden jest źródłem życia. Mimo postępu techniki, mimo nowoczesnej kultury rolnej nie wszystko może człowiek przewidzieć. Przykładem może być nie tak dawna klęska powodzi w naszym kraju, grad, huragany, które tak dotkliwie zadały cierpienie tysiącom ludzi w różnych regionach naszej ojczyzny. Te zdarzenia przypominają nie tylko działkowcom, nie tylko rolnikom, ale także wszystkim mieszkańcom ziemi, że to Bóg jest Panem świata, Panem czasu, że On jest dawcą życia i śmierci.

Błogosławiony nasz Papież Polak – Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas pielgrzymki do Polski, przemawiając do wiernych w Zamościu, w dniu 12 czerwca 1999 r., powiedział słowa, które dotyczą także nas tutaj obecnych:

„ Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było, stawać w jej obronie nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech bóg błogosławi pracę waszych rąk!

Wiem, że w dobie przemian społecznych i gospodarczych nie brak problemów, które często boleśnie was dotykają. Trzeba, aby w procesie reform wasze sprawy były dostrzegane i rozwiązywane w duchu społecznej sprawiedliwości” -  mówił w Zamościu Papież.

Potrzeba więc dzisiaj – moi drodzy – aby działkowcy w duchu solidarności wspomagali się nawzajem jako wspólnota, która dobrze zna swoje obowiązki i prawa, przestrzega ich i broni. Szukanie właściwych rozwiązań gospodarczych powinno być naszym zadaniem. Ale tym poszukiwaniom powinna towarzyszyć troska o zachowanie w życiu i obyczajach wielkiego dziedzictwa wiary, zasad chrześcijańskiej moralności. Krótko mówiąc – Nie może być oderwania od Stwórcy.

Potrzebne jest również dobre prawo, które gwarantuje istnienie i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych . Takim jest niewątpliwie ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, której w ostatnim czasie bronimy. I dobrze, że tak zdecydowanie bronimy, bo jest ona dorobkiem pokoleń działkowców. Działkowcy dobrze zasłużyli się polskiemu społeczeństwu i nie ma logicznego uzasadnienia do zmiany aktualnie obowiązującej ustawy.

Prawa można i należy zmieniać, ale zawsze tak, by przynosiło korzyść jego podmiotom, a nie własnym interesom  - interesom nielicznych.

Zacytowałem przed chwilą słowa Papieża – Bł. Jana Pawła II.

Dlaczego przywołuję te słowa właśnie dzisiaj?

Bo te słowa Jana Pawła II są dla nas wyzwaniem, zachęcają do modlitwy w trudnych dla nas chwilach, zachęcają do zawierzenia wszystkich naszych spraw właśnie Bogu Najwyższemu, a przede wszystkim zachęcają dla nas do dziękczynienia za owoce ziemi ale też do osobistej modlitwy w intencji niełatwej dziś sytuacji polskich rolników i działkowców oraz wszystkich tych, którzy podejmują trud służby naszej ojczystej ziemi.

Moi drodzy.  Na koniec w duchu tych słów, życzę wam wszystkim tu obecnym, abyście pozostając wierni tradycji Ojców i rozważając przesłanie płynące z dzisiejszej uroczystości, ufnie patrzyli w przyszłość i naśladując Chrystusa – Ewangelicznego Siewcę  podejmowali z nowym zapałem trud siewu i zbioru w tym nowym tysiącleciu.

I niech tak się stanie.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.