Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada przedstawicieli samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Szamotułach - 18.06.2012

Przedstawiciele samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Szamotuł, Międzychodu, Obornik Wlkp. i Pniew spotkali się 15 czerwca 2012 r.na naradzie poświęconej obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w związku z wyznaczonym terminem rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny na dzień 28 czerwca br.

W naradzie prowadzonej przez prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwę uczestniczyli:

- wiceburmistrzowie m. Szamotuły Wojciech Rabski i Janusz Stanke,

- zastępca burmistrza Pniew Anna Fligier

- dyrektor wydziału rolnictwa starostwa powiatowego w Szamotułach Jacek Kurek

Prezes OZ PZD przedstawił ocenę aktualnej sytuacji ogrodów, działkowców i Związku oraz poinformował o możliwych skutkach uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przekazał także postanowienia podjęte przez Krajową Radę PZD dotyczące działań Związku wobec powstałego zagrożenia. W szczególności omówiono sposób przeprowadzenia ogłoszonego w dniach 23-29 czerwca 2012 roku Tygodnia Protestu Polskich Działkowców, polegającego na oflagowaniu ogrodów i wywieszeniu transparentów przy głównych miast, przy których leżą ogrody.

Prezes OZ PZD zaapelował o dalszą obronę ustawy. Jako zadanie szczególnie ważne uznał potrzebę dotarcia do działkowców ogrodów, którzy jeszcze nie mają pełnej wiedzy o powadze sytuacji. W tym celu należy zrobić wszystko aby ulotki i apele informujące o zagrożeniu jak najszybciej dostarczyć działkowcom.

W dyskusji uczestnicy narady stwierdzili, że podejmą wszystkie niezbędne działania, które można jeszcze zrealizować przed obradami Trybunału. W pełni poparli działania i udział w proteście. Ustalono miejsca wywieszenia plakatów i transparentów. Czesław Smętek z Pniew zapytał w czyim interesie po 6 latach funkcjonowania ustawy I Prezes Sądy Najwyższego kwestionuje prawa działkowców. Stefan Giera z Międzychodu, Jan Molski z Obornik i Krzysztof Wojna z Szamotuł podkreślali dobrą współpracę z samorządami lokalnymi, ale też wyrażali obawy, ze ewentualna zmiana ustawy może te relacje zburzyć.

Burmistrzowie Szamotuł i Pniew Janusz Stanke i Anna Fligier podkreślili poparcie dla ogrodów działkowych, które mają stałe miejsce w ich miastach. Zadeklarowali także wyrażenie poparcia dla walki działkowców w odrębnych stanowiskach.

Uczestnicy narady przyjęli i podpisali list do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD.

TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.