Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Kim są polscy działkowcy” - 18.06.2012

Z zadowoleniem informujemy, iż do zarządów ROD, struktur Związku oraz posłów trafiła książka pt. „Kim są polscy działkowcy”. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie inicjatywa Krajowej Rady PZD, jak i zaangażowanie oraz ogromny wysiłek włożony zarówno przez zarządy ROD, jak i okręgowe zarządy PZD.

Powyższa publikacja ukazuje prawdziwą i aktualną sytuację społeczną działkowców, jak i rolę, którą pełni działka rodzinna w życiu każdego członka PZD. Zrywa ze stereotypami, które od lat funkcjonują wśród polskiego społeczeństwa i są rozpowszechniane przez środki masowego przekazu.

Badania zawarte w niniejszej książce ukazują, że ogrodnictwo działkowe w Polsce to nie jest relikt przeszłości, który próbuje wyeliminować część partii politycznych, ale współczesny sposób spędzania wolnego czasu przez prawie milion działkowców, to sposób na aktywny wypoczynek w miastach, jak również praktyczna możliwość uprawy zdrowych i tanich warzyw i owoców.

W książce pt. „Kim są polscy działkowcy” w sposób szczegółowy zostały przekazane informacje dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie okresu ich funkcjonowania, położenia, czy sposobu wykorzystywania przez członków ROD. Ponadto, zawarte informacje ukazują dane dotyczące członków ROD w zakresie wieku, płci, wykształcenia, warunków bytowych, zawodu i zatrudnienia członków ROD. Informacje zawarte w niniejszej książce urozmaicone są wieloma wykresami i tabelami, które w sposób obrazowy ukazują polskich działkowców. Książka ta w najbliższym czasie zostanie przekazana do wszystkich okręgowych zarządów PZD, instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, oraz każdego ROD, z przeznaczeniem do bibliotek ogrodowych.

Mamy nadzieję, iż materiał opracowany w niniejszej książce przybliży wszystkim obraz polskiego działkowca XXI wieku.

AR  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.