Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z narady samorządów ROD okręgu pilskiego. - 18.06.2012

W dniu 14 czerwca 2012 roku  przedstawiciele samorządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu pilskiego spotkali się na naradzie poświęconej obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w związku z wyznaczonym  terminem rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny na dzień 28 czerwca br.

W naradzie samorządy ROD reprezentowali Prezesi ROD oraz członkowie zarządów ROD.  Poza tym uczestniczyli:

- Pani Anna Kubuj - Krajowa Rada PZD,

- Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Edward Stawny,

- Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD- Jarogniew Skrzypczak,

- członkowie  OZ PZD oraz członkowie okręgowych komisji statutowych.

Naradzie przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk.

Wiceprezes OZ PZD Maria Fojt przedstawiła ocenę aktualnej sytuacji ogrodów, działkowców i Związku w związku ze zbliżającą się rozprawą w Trybunale podczas której zostanie rozpatrzony wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie całej naszej ustawy. Poinformowała o skutkach uchylenia ustawy oraz o podejmowanych działaniach w obronie ogrodów i działkowców przez Krajowa Radę PZD. Odniosła się do podjętych przez okręgowy zarząd i zarządy ogrodów przygotowań do ogłoszonego w dniach 23-29  czerwca 2012 roku Tygodnia Protestu Polskich Działkowców. Poinformowała, że ogrody w tygodniu protestu będą oflagowane a  transparenty  do dnia narady zaplanowały wywiesić wszystkie ogrody zlokalizowane przy głównych ulicach w Pile, Złotowie, Trzciance, Chodzieży, Wągrowcu, Rogoźnie, Czarnkowie, Złotowie, Krzyżu, Łobżenicy i Ujściu.

Prezes OZ PZD Marian Praczyk dokonał oceny  podejmowanych działaniach w obronie ustawy przez jednostki  organizacyjne PZD naszego okręgu. Poinformowała o wynikach spotkań z władzami samorządowymi oraz z parlamentarzystami. Apelował o dalszą obronę ustawy. Przedstawił również dokumenty przyjęte przez KR PZD do działkowców. Zaapelował aby ulotki i inne dokumenty jak najszybciej dostarczyć działkowcom.

W dyskusji uczestnicy narady  stwierdzili, że ustawa funkcjonuje bardzo dobrze. W ocenie działkowców  z najstarszego ogrodu działkowego naszego okręgu im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu pod zapisami ustawy o ROD z 2005 roku czują się bezpieczni i nie wyobrażają sobie sytuacji aby im działki zabrano. Odniesiono  się również do potrzeby dalszej obrony ustawy .  Pozytywnie oceniono współpracę  zarządów ROD z władzami samorządowymi i ich poparciu dla obowiązującej ustawy.

Pani Anna Kubuj z Krajowej Rady PZD w swoim wystąpieniu odniosła się do podejmowanych działań w obronie ustawy przez aktyw okręgu pilskiego. Podziękowała z zaangażowanie i mobilizację w przygotowaniach do Tygodnia Protestu Polskich Działkowców. Odniosła się do poruszonych tematów podczas narady. Poinformowała również o podejmowanych  działaniach Krajowej Rady PZD w obronie ustawy.

Uczestnicy narady  przyjęli i podpisali list do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w obronie ustawy o ROD z 2005 roku (list zamieszczamy w załączniku).

Poza głównym tematem narady omówiono również przygotowanie do przeglądu działek w ramach programu modernizacji działek w ROD.

    

J.E.

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_z_14_czerwca_2012.doc

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.