Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców z zastępcą Burmistrza Dębicy - 15.06.2012

W dniu 14 czerwca br. odbyło sie spotkanie z zastępcą Burmistrza Miasta Dębica - panem Mariuszem Trojanem. W spotkaniu tym licznie uczestniczyli przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Dębica, jak również przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie.

Podczas sptkania poruszony został temat sytuacji w jakiej znalazł się obecnie Związek w świetle wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego.

Pan Burmistrz wyraził swoje zdanie, iż popiera sposób, w jaki funkcjonują ogrody działkowe na terenie miasta Dębicy i zapewnił o podjęciu stanowiska w sprawie ustawy o ROD oraz samych rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.