Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Podkarpacki broni Ustawy o ROD - 12.06.2012

W dniu 11 czerwca 2012 r. przedstawiciele 87 rodzinnych ogrodów działkowych, członkowie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej wzięli udział w naradzie poświęconej głównie omówieniu działań podejmowanych w obronie ustawy o ROD zarówno przed ogłoszeniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, jak i bezpośrednio po wydaniu wyroku. W naradzie uczestniczył Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD pan mgr Marek Pytka oraz poseł na Sejm pan Tomasz Kamiński (SLD).

Przewodnicząca naradzie Prezes OZP pani Agnieszka Sycz przedstawiła sytuację działkowców i ogrodów przed wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie niezgodności z Konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Sytuację prawną działkowców po ewentualnym niekorzystnym werdykcie Trybunału przedstawił zebranym pan mgr Marek Pytka. Omówił także zagrożenia dla bytu ogrodów działkowych i dla samych działkowców w sytuacji, gdyby Trybunał orzekł o skierowaniu do Sejmu projektu nowej ustawy działkowej. Nowe rozwiązania prawne mogłyby nałożyć na ogrody obowiązek uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste oraz pozbawić działkowców prawa własności do majątku zgromadzonego na działkach. W swoim wystąpieniu poseł na Sejm pan Tomasz Kamiński zapewnił działkowców o stałym poparciu ze strony SLD dla ogrodów działkowych. Poinformował również, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Infrastruktury wystąpi z zapytaniem odnośnie prac nad nową ustawą działkową.

Zebrani jednomyślnie poparli ogłoszenie Tygodnia Protestu w dniach 23-29 czerwca 2012 r. polegającego na oflagowaniu ogrodów i wywieszeniu plakatów informujących o proteście. Wskazali również na konieczność nasilenia aktywności ogrodów w przekazywaniu stanowisk, apeli, listów otwartych i petycji do Trybunału Konstytucyjnego. Głos w dyskusji zabrali: pani D. Pikula z ROD „Kabaczek” w Rzeszowie, pan K. Tchórzewski z ROD „Walter” w Rzeszowie, pan Z. Kluz z ROD „Zielone Wzgórza” w Łańcucie, pan S. Żyła z ROD im. Wieniawskiego w Rzeszowie. Dyskutanci wskazali na konieczność wysyłania masowo przez działkowców z poszczególnych ogrodów nawet krótkich listów do Trybunału, Marszałek Sejmu i innych instytucji państwowych. Podnosili także sprawę zainteresowania posłów sytuacją działkowców już po ogłoszeniu wyroku przez Trybunał, aby zebrać jak największą liczbę głosów popierających dotychczasowe rozwiązania prawne. Apelowali do obecnego na naradzie przedstawiciela Sejmu o wywieranie nacisków na jednostki samorządu terytorialnego, aby jednoznacznie uznały potrzebę istnienia ogrodów działkowych w oparciu o ustawę o ROD. Wnosili także o wzmożenie aktywności w Sejmie w celu przekonania jak największej liczby posłów do wzięcia w obronę działkowców. Pan S. Jagiełło z ROD „Wojciech” w Krośnie wskazał na konieczność bardziej aktywnego włączenia mediów lokalnych, które powinny informować działkowców o tym, co może ich czekać po orzeczeniu Trybunału. Uczestnicy narady byli niezadowoleni z faktu, iż Sejm RP ma reprezentować przed Trybunałem pan Andrzej Dera, zdecydowany przeciwnik działkowców, ustawy o ROD i PZD. Na zakończenie dyskusji ustalono, że kolejne listy, stanowiska i apele będą w dużej liczbie nadal wysyłane, zarówno przed, jak i po orzeczeniu Trybunału.

Uczestnicy narady jednomyślnie przyjęli i podpisali przygotowany przez wybranych spośród uczestników narady zespół ds. stanowisk list do sędziów Trybunału Konstytucyjnego (link) oraz list do Rzecznika Praw Obywatelskich (link).

Oprócz głównego tematu, w naradzie poruszono szereg problemów związanych z funkcjonowaniem ROD.

 

     /-/ Witold Majchrowicz

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio