Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada okręgu zielonogórskiego ws. obrony ustawy o ROD - 11.06.2012

Aktualna sytuacja w PZD, w związku ze zbliżajacym się posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD, była głównym tematem narady prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Zielonogórskim PZD. W naradzie udział wzięli prezesi ze 102 ROD oraz przedstawiciele władz krajowych Polskiego Związku Działkowców, m.in. Tadeusz Jarzębak - wiceprezes PZD, Jan Gwóźdź - członek KR PZD i Jerzy Teluk - członek Krajowej Komisji Rozjemczej PZD, przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej. Obecni byli przedstawiciele władz Okręgowych, wśród nich: Joanna Mikołajczyk - wiceprezes OZ, Stanisław Trziszka - wiceprezes OZ, Elżbieta Gomuła - skarbnik OZ, Jerzy Komarnicki - sekretarz OZ, a także członkowie prezydium OZ i członkowie OZ oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Alina Nocuń.

Naradę otworzył i poprowadził Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Marian Pasiński, który przedstawił aktualną sytuację PZD oraz działania Krajowej Rady PZD podejmowane w obronie działkowców. Poinformował też o konsekwencjach, jakie grożą działkowcom w przypadku uchylenia ustawy przez Trybunał Konstytucyjny. "Wyszystkie zarządy ROD powinny w trybie pilnym odbyć posiedzenia w składzie rozszerzonym o komisje ogrodowe. Należy organizować spotkania z działkowcami i informować ich o sytuacji, kierować stanowiska do Rzecznika Praw Obywatelskich i innych osób biorących udział w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym" - mówił Prezes Marian Pasiński.

Podczas dyskusji wiele osób wyrażało swoje poparcie dla działań Krajowej Rady i Okręgowego Zarządu. Dominowało przekonanie, iż teraz, w ostatnich tygodniach przed orzeczeniem TK, należy wzmóc akcję protestacyjną, wysyłać jeszcze więcej stanowisk, apeli i wystąpień działkowców w obronie ustawy, po to, by dotrzeć do wszystkich osób biorących udział w rozprawie. Równie ważne jest, by dotrzeć do jak najszerszej rzeszy działkowców z informacją o konsekwencjach, jakie niesie za sobą uchylenie ustawy o ROD.

"My nie bronimy swoich stołków, bronimy działkowców, bo sami jesteśmy działkowcami. Tylko jedność i konsolidacja będzie mogła przeciwstawić się atakom na działkowców - mówił Jerzy Komarnicki, sekretarz OZ w Zielonej Górze. Przedstawił on przykład Ogrodu, który nie jest zrzeszony w PZD i nie jest objęty ustawą o ROD. Działkowcy działają tam na zasadach indywidualnych umów dzierżawy z miastem lub gminą, płacą podatki, a użytownicy nie mają prawa do własności na działce i prawa do odszkodowania w wyniku likwidacji ogrodu. Rezygnacja z działki wiąże się z koniecznością uporządkowania terenu na własny koszt.

"Walka o Związek i prawa działkowców prezentowana przez okręg zielonogórski PZD jst podstawą wzorową, wyróżniającą w skali kraju" - powiedział wiceprezes Polskiego Związku Działkowców gratulując dobrze przygotowanej narady.

Wypowiedzi osób biorących udział w naradzie:

Joanna Mikołajczyk - prezes ROD "35-lecia", Zielona Góra

Najważniejszą sprawą jest masowe wysyłanie stanowisk przez indywidualnych działkowców oraz przedstawianie sytuacji na każdym spotkaniu z działkowcami tak, by jak najszersze grono działkowców miało świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą uchylenie ustawy. Szczególne znaczenie ma obecnie jedność Związku. W walce o ustawę nie powinno zabraknąć żadnego ogrodu.

Katarzyna Miszko - prezes ROD "Jaśmin", Lubsko

Bardzo cenne są indywidualne pisma działkowców, pisane odręcznie, przedstawiające punkt widzenia zwykłych ludzi. Dlatego trzeba rozmawiać z działkowcami, do których informacja o działaniach przeciwko ustawie o ROD jeszcze nie dotarła, bo to oni mogą stracić najwiecej, ale też to od nich dużo zależy.

Stanisław Gratka - prezes ROD "im. F. Chopina", Nowa Sól

Popieramy i będziemy popierać działania Krajowej Rady PZD, bo mamy świadomość, że jedynie silna organizacja na czele z charyzmatycznym prezesem, jakim jest Eugeniusz Kondracki, jest w stanie oprzeć się coraz częstszym próbom odebrania praw i majątku działkowcom.

Karol Wojtysiak - prezes ROD "Zacisze", Żegań

Bardzo ważne jest utrzymywanie dobrych stosunków z władzami lokalnymi, gdyż to właśnie włodarze miast i gmin muszą dostrzegać potrzebę istnienia na swoich terenach rodzinnych ogrodów działkowych, a także dobroczynny wpływ, jaki niosą ogrody dla społeczności lokalnej. Przykładem jest burmistrz Żagania, który jest osobą bardzo życzliwą dla działkowców. Jako jeden z pierwszych wystąpił z pisemnym stanowiskiem w obronie ustawy.

Jerzy Teluk - przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej

Ustawa jest dla działkowców preferencyjna, czyni działki dobrem powszechnym, bo tanim. Dzięki temu z ogrodów działkowych może korzystać ta mniej zamożna część społeczeństwa. W dobie kryzysu państwo polskie będzie szukało dochodów i będzie próbowało sięgnąć również do naszych kieszeni, wprowadzając podatki od altan, gruntów i opłaty środowiskowe. Musimy się przed tym bronić, ponieważ w momencie, gdy uprawa działki stanie się zbyt droga, wielu zrezygnuje z posiadania działki, co pociągnie za sobą stopniową likwidację ogrodów.

Stanisła Trziszka - Ozgowicz - prezes ROD "Jedynka", Nowa Sól

Jestem pełen podziwu dla działań Kierownictwa Związku i determinacji Prezesa Eugeniusza Kondrackiego. Zwracam się do przedstawicieli Krajowej Rady PZD o przekazanie Panu Prezesowi, że okręg zielonogóski zrobi wszystko, co w naszej mocy, by wspomóc działania Krajowej Rady PZD w obronie działkowców.

Jan Gwóźdź - prezes ROD "Przylesie", członek KR PZD

Apeluję do wszystkich zarządów ROD o większe zaangażowanie w walkę o prawa działkowców. Tydzień protestu ogłoszony przez Krajową Radę PZD powinien być widoczny - ogrody muszą być oflagowane, na wszystkich bramach muszą wisieć banery i hasła. Akcja musi być szeroko rozpowszechniona wśród działkowców, mieszkańców miast, a także w lokalnych mediach.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio