Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ustawa o ROD przed Trybunałem Konstytucyjnym głównym tematem narady prezesów ROD - 11.06.2012

6 czerwca br. w Okręgu Zielonogórskim PZD odbyła się narada prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, której głównym tematem była aktualna sytuacja w PZD  w związku ze zbliżającym się posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o ROD.   W naradzie udział wzięli prezesi ze 102 ROD oraz przedstawiciele władz krajowych Polskiego Związku Działkowców, tj.:

 •Tadeusz Jarzębak – wiceprezes Polskiego Związku Działkowców,

 •Marian Pasiński - skarbnik PZD, prezes OZ PZD w Zielonej Górze,

 •Jan Gwóźdź - członek Krajowej Rady PZD,

 • Jerzy Teluk - członek Krajowej Komisji Rozjemczej PZD, przewodniczący  Okręgowej Komisji Rozjemczej.

oraz przedstawiciele władz Okręgowych, wśród nich:

 •Joanna Mikołajczyk- wiceprezes OZ,

 •Stanisław Trziszka- wiceprezes OZ,

 •Elżbieta Gomuła – skarbnik OZ,

 •Jerzy Komarnicki- sekretarz OZ.

Obecni byli wszyscy członkowie prezydium OZ i członkowie OZ oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Alina Nocuń.

Naradę otworzył i prowadził Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Marian Pasiński, który przedstawił aktualną sytuację PZD oraz działania Krajowej Rady PZD podejmowane w obronie działkowców. Poinformował też o konsekwencjach,  jakie grożą działkowcom w przypadku uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny ustawy.

W dyskusji, wszystkie głosy były wyrazami poparcia dla działań Krajowej Rady i  Okręgowego Zarządu. Dominowało przekonanie, iż teraz, w ostatnich tygodniach przed orzeczeniem TK należy wzmóc akcję protestacyjną i docierać do wszystkich osób biorących udział w rozprawie ze stanowiskami, apelami i wystąpieniami działkowców w obronie ustawy. Należy też dotrzeć do jak najszerszej rzeszy działkowców z informacją o konsekwencjach jakie niesie za sobą uchylenie ustawy.

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi osób biorących udział w naradzie (w kolejności wystąpień).

Joanna Mikołajczyk, prezes ROD „35-Lecia” Zielona Góra (wiceprezes OZ PZD)- Najważniejszą  sprawą jest masowe wysyłanie stanowisk przez indywidualnych działkowców oraz przedstawianie sytuacji na każdym spotkaniu z działkowcami tak, by jak najszersze grono działkowców miało świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą uchylenie ustawy. Działać należy szybko, ponieważ właśnie teraz musimy docierać ze stanowiskiem działkowców do  osób biorących udział w rozprawie przed TK. Szczególne znaczenie ma  obecnie jedność Związku. W walce o ustawę nie powinno zabraknąć żadnego ogrodu.

Katarzyna Miszko, prezes ROD „Jaśmin” Lubsko - szczególnie indywidualne pisma działkowców, pisane odręcznie, przedstawiające punkt widzenia zwykłych ludzi są bardzo cenne, dlatego należy rozmawiać z działkowcami i tłumaczyć tym, do których taka informacja jeszcze nie dotarła, że ustawa jest działkowcom potrzebna, bo to oni mogą stracić najwięcej ale też że to od nich dużo zależy.

Stanisław Gratka, prezes ROD „im F. Chopina” Nowa Sól - popieramy i będziemy popierać działania Krajowej Rady PZD, bo mamy świadomość, iż jedynie silna organizacja na czele z charyzmatycznym prezesem, jakim jest Eugeniusz Kondracki, jest w stanie oprzeć się coraz częstszym próbom odebrania praw i majątku działkowcom.

Jerzy Komarnicki sekretarz OZ PZD - my nie bronimy swoich stołków, bronimy działkowców, bo sami jesteśmy działkowcami, tylko jedność i konsolidacja będzie mogła przeciwstawić się atakom na działkowców. Przedstawił przykład Ogrodu, który nie jest zrzeszony w PZD i nie jest objęty ustawą o ROD; działkowcy działają tam na zasadach indywidualnych umów dzierżawy z miastem lub gminą, płacą podatki, a użytkownicy nie mają prawa do własności na działce i prawa do odszkodowania w wyniku likwidacji ogrodu, .rezygnacja z działki wiąże się z koniecznością uporządkowania terenu na własny koszt.

Karol Wojtysiak, prezes ROD „Zacisze” w Żaganiu - bardzo ważne jest utrzymywanie dobrych stosunków z władzami lokalnymi, gdyż to właśnie włodarze miast i gmin muszą dostrzegać potrzebę istnienia na swoich terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i dobroczynny wpływ, jaki niosą ogrody dla społeczności lokalnej. Podał przykład burmistrza Żagania, który jest osobą bardzo życzliwą dla działkowców. Działkowcy wiedzą, że zawsze mogą na niego liczyć, czego dowodem jest fakt, iż wystąpił jako jeden z pierwszych z pisemnym stanowiskiem w obronie ustawy

Jerzy Teluk - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej - Ustawa jest dla działkowców preferencyjna, czyni działki dobrem powszechnym bo tanim, przez co z ogrodów działkowych może korzystać ta mniej zamożna część społeczeństwa. W dobie kryzysu państwo polskie będzie szukało dochodów i będzie próbowało sięgnąć również do naszych kieszeni, wprowadzając podatki od altan, gruntów i opłaty środowiskowe. Musimy się przed tym bronić, ponieważ w momencie, gdy uprawa działki stanie się zbyt droga, wielu zrezygnuje z uprawy działki, co pociągnie za sobą stopniową likwidację ogrodów.

Stanisław Trziszka - Ozgowicz- prezes ROD „Jedynka” w Nowej Soli, wiceprezes OZ PZD - Jestem pełen podziwu dla działań Kierownictwa Związku i determinacji Pana Prezesa Eugeniusz Kondrackiego.  Zwracam się do przedstawicieli Krajowej Rady PZD o przekazanie Panu Prezesowi, że Okręg Zielonogórski, zrobi wszystko co w naszej mocy, by wspomóc działania Krajowej Rady PZD w obronie działkowców.

Jan Gwóźdź – prezes ROD „Przylesie”, członek Krajowej Rady PZD - Apeluje do wszystkich zarządów ROD o większe zaangażowanie w walkę o prawa działkowców. Tydzień protestu ogłoszony przez Krajową Radę PZD powinien być widoczny, ogrody muszą być oflagowane, na wszystkich bramach muszą wisieć banery i hasła. Akcja musi być szeroko rozpowszechniona wśród działkowców mieszkańców miast i  akcja, musi pojawić się też w mediach lokalnych

Marian Pasiński, prezes OZ PZD, skarbnik PZD -  Wszystkie zarządy ROD powinny w trybie pilnym odbyć posiedzenia w składzie rozszerzonym o komisje ogrodowe. Należy organizować spotkania z działkowcami i informować ich o sytuacji, kierować stanowiska do Rzecznika Praw Obywatelskich i innych osób biorących udział w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zwrócił się do wszystkich zarządów ROD, aby pamiętały, że działają w imieniu działkowców i bierna postawa w tej sytuacji jest działaniem na szkodę działkowców, od których dostali mandat zaufania.

Tadeusz Jarzębak - wiceprezes Polskiego Związku Działkowców – Pogratulował dobrze przygotowanej narady. Stwierdził, że jest zbudowany postawą członków Okręgowego Zarządu i prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Powiedział, że walka o Związek i prawa działkowców prezentowana przez okręg zielonogórski PZD jest postawą wzorową, wyróżniającą się w skali kraju.

W trakcie narady wyłoniono zespół który opracował treść pism i stanowisk, które przyjęto i postanowiono wysłać do:

 •Rzecznika Praw Obywatelskich - pani profesor Ireny Lipowicz

 •Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

 •Prezesa Związku Miast Polskich

W następnym punkcie narady omówiono realizację programu modernizacji działek w ROD i zadań dla zarządów ROD i służb instruktorskich wynikających z tego programu. Program przedstawił Rafał Hawryluk - instruktor ogrodniczy OZ. Powiedział, że ustalane w trakcie narady kierunki działań będziemy przekazywane zarządom na bieżąco. Pokażemy również, jak wygląda akcja protestacyjna w ogrodach i jakie są jej efekty. Zwrócił się do wszystkich zarządów ROD i działkowców, by przekazywać do OZ PZD za pośrednictwem poczty elektronicznej jak wygląda akcja protestacyjna w ogrodach. Wszystkie materiały (zdjęcia, filmy, doniesienia prasowe) będą na bieżąco publikowane.

 

Rafał Hawryluk.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio