Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada w Poznaniu w oczekiwaniu na werdykt Trybunału - 06.06.2012

Przedstawiciele ponad 130 rodzinnych ogrodów działkowych z Poznania oraz powiatów poznańskiego, śremskiego i średzkiego spotkali się w ROD im. Mazurka na naradzie poświeconej omówieniu działań podejmowanych w obronie ogrodów działkowych i praw zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. W naradzie uczestniczył dyr. Biura w Krajowej Radzie PZD mec. Bartłomiej Piech. Przewodniczył naradzie prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa, który przedstawił sytuację działkowców i ogrodów działkowych w obliczu oczekiwania na werdykt Trybunału Konstytucyjnego badającego wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Aspekty prawne wniosku , który może zagrozić bytowi wielu ogrodów działkowych oraz odebrać nabyte przed wielu laty prawa działkowców do użytkowania działek, własności altan i nasadzeń, a także ułatwić procedury likwidacji ogrodów omówił Bartłomiej Piech. Przedstawił on także przyjęte na ostatnim posiedzeniu KR PZD materiały kierowane do działkowców oraz omówił działania podejmowane przez Związek w obronie ustawy. Zebrani z pełnym zrozumieniem i aprobatą odnieśli się do udziału w ogólnopolskim proteście działkowców ogłoszonym w dniach 23 -29 czerwca, polegającym na oflagowaniu terenów ogrodów działkowych, wywieszeniu na ogrodzeniach ogrodów plakatów informujących o proteście oraz wzmożeniu aktywności ogrodów w przekazywaniu stanowisk i opinii o woli poparcia dla ustawy i Związku. Zabierający  głos w dyskusji w pełni utożsamiali się z potrzebą dalszej walki o zachowanie ogrodów w polskich miastach i uczestniczenia w akcji protestacyjnej. G. Delebis z ROD im. Gintrowskiego zaproponowała udział ogrodów w akcji protestacyjnej i ustalenie treści haseł, by informowały społeczeństwo o celu akcji. Na konieczność solidaryzmu wszystkich ogrodów i włączenie się do akcji protestacyjnej wskazywali m.in. W. Balcerzak w ROD Wichrowa, K. Toms z ROD Nad Stawem, S. Kostka z ROD Wilda.  J. Nowak z ROD Otowo zaapelował o wsparcie finansowe dla mniejszych ogrodów przy organizacji akcji protestacyjnej ze strony większych ogrodów położonych w miejscach oddalonych od aglomeracji miejskich. F. Tomczak z ROD im. M. Kopernika w Śremie poinformował, że hasła protestacyjne zostaną wywieszone w tym mieście także na banerach osiedlowych. Wielu uczestników narady było zbulwersowanych faktem, że Sejm RP mają reprezentować posłowie zdecydowanie wrogo nastawieni do ogrodnictwa działkowego Andrzej Dera i Stanisław Pięta pomimo, że przeciw ich desygnowaniu do tej roli masowo protestowali nadal protestują liczni działkowcy . R. Drzazga z ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu podał propozycję, by występować do prezesów Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski o wywarcie nacisku na posłów, aby przed Trybunałem nie prezentowali własnych przekonań lecz liczyli się z głosem większości polskich działkowców. Niektórzy dyskutanci podnosili potrzebę zwiększania nacisku na organy państwa mające decydować o przyszłości ogrodów działkowych. R. Zwierzyński z ROD im. Weinerta postulował organizację pikiet i marszów protestacyjnych w obronie zagrożonych praw działkowców. Po dyskusji uznano, że eskalacja protestu będzie mogła mieć miejsce w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć przed Trybunałem.

Zebrani uczestnicy narady przyjęli  i podpisali stanowisko, które zostanie przekazane do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Marszałek Sejmu RP i Premiera Rządu.

Oprócz wiodącego tematu w naradzie poruszono inne problemy jak np.: rozpoczęcie w ogrodach modernizacji działek, nowy program i terminy szkoleń dla nowo wstępujących do PZD, promocja literatury, a zwłaszcza niezwykle udanego wydawnictwa „Vademecum działkowca”, organizacja konkursów w ogrodach.

TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.