Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

O co walczą działkowcy? - codzienny informator KR PZD - 05.06.2012

Do rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym pozostało zaledwie 23 dni. Ponieważ aktualna sytuacja polskich działkowców spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, zarówno ze strony mediów, jak i czytelników naszej strony internetowej, rozpoczynamy codzienną publikację tekstów, które w sposób syntetyczny i jasny będą objaśniały o co rzeczywiście walczą działkowcy.

Na początek proponujemy tekst o jednym z zagrożonych praw działkowców, jakim jest utrata prawa do bezpłatnego korzystania z gruntów.

Tekst pana Tomka Terleckiego:


DZIAŁKOWCY!

Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy!

 ZAGROŻONE PRAWA DZIAŁKOWCÓW – BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z GRUNTÓW

  Już 28 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jakie to ma znaczenie dla działkowców i ich rodzin? Gdyby wniosek został uwzględniony, to wszystkie najważniejsze prawa przysługujące obecnie polskim działkowcom zostałyby bezpowrotnie utracone. Ustawa zapewnia bowiem działkowcom szereg fundamentalnych praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Uchylenie ustawy to m.in. utrata prawa do bezpłatnego korzystania z gruntów.

Dzisiaj ustawa o ROD gwarantuje działkowcom nieodpłatne prawo użytkowania terenów ogrodu. Nie trzeba zatem odprowadzać na rzecz właściciela gruntu (głównie gmin) żadnych opłat. Bez ustawy to prawo zniknie. Działkowcy zostaną obciążeni opłatami za użytkowanie lub użytkowanie wieczyste. Wysokość tych opłat zależy od rynkowej (komercyjnej) wartości gruntu. Dlatego też w mniejszych miejscowościach opłaty sięgną kilkuset złotych rocznie, a w większych - gdzie grunty są droższe - kilku tysięcy złotych, natomiast w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Gdańsk, mówimy o astronomicznych kwotach kilkunastu tysięcy złotych, w skrajnych przypadkach nawet ponad 20.000 złotych za rok użytkowania działki w ROD. Tak potężne uderzenie w działkowców szybko zniszczy ogrody. Nikogo nie będzie stać na dalsze korzystanie z działek. Likwidacja porzucanych ogrodów będzie zwykłą formalnością.

Ten negatywny scenariusz ukazuje ogromne znaczenie ustawy o ROD, która zapewnia także wiele innych – równie ważnych – praw dla działkowców. Ich uchylenie to początek końca ponad 110-letniego polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.

Dlatego walczmy o nasze prawa! Brońmy ustawy o ROD!


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.