Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Informacja z przebiegu V posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 04.06.2012

W dniu 31 maja 2012 r. odbyło się V nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z udziałem Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego.

Z ramienia Krajowej Rady PZD w Warszawie udział w posiedzeniu wzięła Pani Zofia Rut – Skórzyńska.

Tematem przewodnim posiedzenia była aktualna sytuacja Związku w obliczu zbliżającej się rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, która odbędzie się w dniu 28 czerwca br.

Omówiono niezbędne działania Okręgowego Zarządu i Rodzinnych Ogrodów Działkowych jakie należy bezwzględnie podjąć celem obrony fundamentalnego aktu normatywnego dla ponad miliona polskich działkowców, którym jest obowiązująca Ustawa o ROD z 8 lipca 2005 r.

Każdy z uczestników posiedzenia otrzymał zestaw materiałów, wśród których znalazły się m.in.: List Krajowej Rady PZD do Zarządów i Komisji Statutowych w ROD; Stanowisko w sprawie ustawy o ROD oraz Apel Krajowej Rady
do wszystkich członków PZD w zakresie obrony Ustawy i blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych w naszym kraju.

Podkreślono wagę podejmowanych listów protestacyjnych i potrzebę jeszcze aktywniejszego działania w tymże zakresie, tak ze strony Zarządów jak i indywidualnych użytkowników działek.

Widocznym znakiem jedności i sprzeciwu Związku w obliczu zaskarżenia Ustawy o ROD i prób likwidacji ponad 110 letniej idei ogrodnictwa działkowego w Polsce będzie na terenie całego kraju, w tym i na terenie województwa świętokrzyskiego, udekorowanie ogrodów w dniach 23 – 29 czerwca br. flagami związkowymi oraz banerami i transparentami wyrażającymi stanowisko działkowców i ogrodów wobec kolejnej inicjatywy nakierowanej przeciwko największej, samorządnej organizacji społecznej.

Kolejnym, przejawem sprzeciwu z terenu Okręgu Świętokrzyskiego są dwa wypracowane w trakcie posiedzenia stanowiska, skierowane kolejno do Trybunału Konstytucyjnego w obronie obowiązującej Ustawy oraz Marszałka Sejmu w zakresie zmiany reprezentacji władzy ustawodawczej w trakcie zbliżającej się rozprawy
w Trybunale.

Wszyscy zebrani podkreślili powagę sytuacji w jakiej znalazł się PZD od chwili wniesienia wniosków byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i potrzebę największej jak dotąd jedności wszystkich członków i struktur Związku w obronie ponad wiekowego dorobku działkowego.

Za konieczne uznano dotarcie z przygotowanymi materiałami Krajowej Rady poprzez Zarządy ROD do możliwie najszerszego grona członków PZD.

Niezbędnym jest także odbycie kolejnych spotkań z przedstawicielami władz samorządowych na terenie województwa jako z tymi organami, które są bezpośrednim partnerem współpracy w bieżącej działalności ROD.

W dalszej części posiedzenia odniesiono się także m.in. do programu modernizacji ogrodów i działek, podkreślając po raz kolejny konieczność wprowadzenia niniejszego programu w życie, szczególnie w obliczu postrzegania ROD przez społeczeństwo i samych działkowców.

 

                                                                                              Kierownik Biura OZ

                                                                                              Jan Stańczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio