Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz pracowników obsługujących Rejestr ROD - 01.06.2012

W dniach 14-15 czerwca w Warszawie  odbędzie się narada szkoleniowa inspektorów ds. terenowo-prawnych  oraz pracowników obsługujących rejestr ROD.

 Głównymi tematami narady, będą zagadnienia z zakresu gospodarki gruntami, w tym :

  • sytuacja prawna gruntów ROD, ocena badania stanu prawnego,
  • wdrażanie programu Rejestr ROD- ocena dotychczasowej pracy,
  • działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD,
  • działania prawne i proceduralne w zakresie ujawniania gruntów ROD w m.p.z.p.,
  • działania związane z likwidacją i czasowym zajęciem terenu ROD, procedury związkowe, w tym wynikające ze spec ustaw : ( drogi, wały przeciwpowodziowe, kolej),
  • roszczenia do gruntów a prowadzone postępowania administracyjne i sądowe.

 

Przewidziano także czas na dyskusję oraz omówienie spraw różnych.

(mz)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.