Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w dniu 26 maja 2012 r. - 30.05.2012

Drugie posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w roku 2012 odbyło się dnia 26 maja.  W posiedzeniu, poza członkami OZ, uczestniczyli przewodniczący powiatowych i dzielnicowych kolegiów prezesów ROD. Gośćmi obrad byli Dyrektor Wydziału Rolnictwa UM Poznania - Pan Marek Stachowiak, Radny Rady  Miasta Poznania – Pan Andrzej Bielerzewki, Przewodniczacy Rady Wojewódzkiej SLD  - Pan Wiesław Szczepański, przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Ireneusz Krzemiński, przedstawiciel biura poselskiego Pani Krystyny Łybackiej – pan Ryszard Zaczyński oraz przedstawiciel biura poselskiego Pana Posła Kalemby – Pan Józef Kasprzak. W zebraniu uczestniczył członek Prezydium Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgu w Zielonej Górze –  Pan Marian Pasiński.

W obradach Okręgowego Zarządu uczestniczyła także Pani redaktor Anna Jarmuż z Głosu Wielkopolskiego

W początkowej części posiedzenia Prezes OZ przedstawił sytuację Związku oraz działkowców w związku z wyznaczeniem terminu rozprawy Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Prezes przestawił także jakie są działania Związku w obronie praw działkowców zapisanych w tej ustawie.

Prezes zaproponował odbycie  naraz z prezesami wszystkich ogrodów działkowych oraz aktywne włączenie się w planowany protest oraz wywieszenie flag, transparentów i haseł w obronie praw działkowych zapisanych w ustawie.

Członek Prezydium Krajowej Rady PZD podkreślił groźbę, jaka może wyłonić się z werdyktu Trybunału Konstytucyjnego dla przyszłości ogrodów działkowych. Przedstawił także działania Krajowej Rady w sprawie poinformowania wszystkich działkowców o obecnej sytuacji.

W trosce o przyszłość ogrodów działkowych zabrał także głos Pan Wiesław Szczepański. Poinformował On, iż wystosował apel do struktur wojewódzkich o podjecie stanowisk takich jakie podjęła Rada Wojewódzka SLD w  Poznaniu.

Działkowców poprał także Pan Ireneusz Krzemiński i zapowiedział, że wystąpi w tej sprawie do organów Państwa.

Zebrani na posiedzeniu wystosowali pisma w sprawie obrony ustawy o rod do:

-     Apel do sędziów Trybunału Konstytucyjnego RP

-   List do Marszałek Ewy Kopacz w sprawie zmiany przedstawiciela Sejmu  w Trybunale Konstytucyjnym

 

W dalszej części obrad przyjęto sprawozdania finansowe z ROD za 2011 oraz oceniono przebieg  kampanii sprawozdawczej z ROD w roku 2011.

Omówiono również program nowych szkoleń dla kandydatów na członków PZD oraz nawiązano do ogłoszonego na rok 2012 Programu Modernizacji Działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz do przewidzianych z związku z tym programem przeglądów wszystkich działek w Okręgu Poznańskim.

 

Agata Kozłowska

OZ PZD W Poznaniu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.