Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów Okręgowych Zarządów - 30.05.2012

W dniach 28 – 29 maja br. w Warszawie odbyła się druga w tym miesiącu narada Prezesów  Okręgowych Zarządów.  Przez dwa dni omówione zostały najważniejsze dla Związku sprawy, a w wyniku dyskusji ustalono dalsze kierunki działań.

Okręgowe Zarządy rozliczone zostały z uchwał Krajowej Rady i Prezydium KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach. Ustalono kierunki działań, które pozwolą sprawnie przeciwdziałać jawnemu łamaniu prawa w tym zakresie.

W dalszej części wskazano na konieczność przeprowadzenia inwestycji w ROD. Uznano, że mają temu służyć przeglądy zagospodarowania ROD oraz realizowany obecnie program modernizacji działek. Uznano, że w wielu ogrodach odnowienia wymaga infrastruktura, gdyż uległa dekapitalizacji  po dziesiątkach latach użytkowania. Za konieczne uznano wyposażenie wielu ogrodów w podstawową infrastrukturę techniczną, poprzez np. budowę ogrodzeń czy instalację sieci energetycznych. Przypomniano, że na realizację inwestycji mają służyć ujęte w preliminarzach finansowych środki, przeznaczone na fundusz rozwoju. Mówiono także o konieczności przestrzegania procedur w zakresie właściwego przygotowania inwestycji i remontów, ich przebiegu, jak i rozliczania.

Następnie oceniono wykorzystanie majątku Związku oraz  sprawozdania finansowe i preliminarze OZ oraz sprawozdania finansowe  ROD. Ponieważ jeden z priorytetów, jaki Związek wyznaczył sobie na najbliższe miesiące dotyczy modernizacji działek, Okręgowe Zarządy rozliczone zostały ze stosowania zaleceń w tym zakresie. Omówiono także sprawy prawne oraz funkcjonowanie biur OZ.

W ostatniej części oceniona została polityka promocyjna i informacyjna Związku. Wskazano na ogromną rolę i znaczenie stron internetowych OZ i za konieczne uznano ich częstą aktualizację.

Po każdym z punktów przewidziano czas na dyskusję, w czasie której głos zabrali m.in. prezes OZ Łódzkiego Izabela Ożegalska, prezes OZ w Częstochowie Andrzej Wosik, prezes OZ Sudeckiego Wincenty Kulik, prezes OZ Mazowieckiego Grażyna Franke, prezes OZ Małopolskiego Halina Kmiecik, prezes OZ Wrocław Janusz Moszkowski oraz wielu innych uczestników narady.

Na zakończenie przewidziano czas na omówienie spraw różnych.

 

(mz)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.