Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD - 28.05.2012

W Polskim Związku Działkowców od początku roku odbywają się liczne posiedzenia, narady, zebrania. 28 maja w Warszawie odbyło  się trzecie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Ponieważ wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym posiedzenie zdominował temat obrony Ustawy o ROD. Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz omówił działania, które w obronie Ustawy podejmują Okręgowe Zarządy, rodzinne ogrody działkowe oraz pojedynczy działkowcy. Prezes PZD przypomniał, że na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy działkowcy wysłali ponad tysiąc trzysta listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, ponad  sześćset listów do Premiera Donalda Tuska oraz  setki listów do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka i  parlamentarzystów.
„Liczba listów jest najlepszym potwierdzeniem tego, że Ustawa o ROD cieszy się poparciem działkowców, sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu ogrodów, dlatego powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie” – zaznaczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Po dyskusji, w której uczestnicy posiedzenia przedstawiali własne oceny oraz propozycje działań struktur Związku na najbliższe tygodnie, ustalono kierunki postępowania oraz konkretne zadania dla okręgów. Członkowie Krajowej Rady przyjęli następujące dokumenty:

- Ulotkę „Działkowcy walczcie o swoje prawa. Brońcie swojej Ustawy”;


- Apel do wszystkich zarządów ROD i wszystkich działkowców w sprawie tygodnia protestu polskich działkowców;


-  Apel zachęcający wszystkich członków PZD do obrony dorobku Zielonej Rzeczpospolitej;


- List KR do zarządów i komisji statutowych w ROD;


-  Stanowisko w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych;


   List do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz  w sprawie zmiany reprezentantów Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.  

(mz)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio