Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Tydzień protestu polskich działkowców - 28.05.2012

My, działkowcy wybrani przez IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w skład Krajowej Rady Związku, wobec trwających od 22 lat systematycznych ataków na ogrody działkowe, Związek i kolejne ustawy o ogrodach działkowych, a także wobec całkowitego ignorowania stanowiska jednego miliona działkowców zrzeszonych w PZD w tych sprawach, wobec całkowitego pomijania milczeniem naszych problemów przez najwyższe władze Państwa, w tym Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w związku z odbywającym się w dniu 28 czerwca 2012 r. posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał będzie dwa wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zaskarżenia całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uznając ją za niekonstytucyjną zwracamy się do wszystkich zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD o podjęcie czynnej obrony naszych praw, tradycji i naszej przyszłości.

Dlatego też Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców ogłasza w dniach 23 – 29 czerwca 2012 r. Tydzień Protestu Polskich Działkowców.

Zwracamy się do wszystkich zarządów ROD, aby w tym czasie oflagować ogrody działkowe w punktach najbardziej widocznych dla społeczeństwa, a także zawiesić na bramach i ogrodzeniach transparenty, banery, plansze, na których zarządy ROD wyrażą swój stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się od 22 lat wokół ogrodów działkowych w Polsce, a także do obecnej ustawy, tradycji, dorobku i przyszłości. W ten sposób pokażmy naszą jedność i determinację w obronie naszych wartości.

                                                                                                  KRAJOWA RADA
                                                                                                  POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio