Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Apel Krajowej Rady PZD do wszystkich członków PZD - 28.05.2012

Szanowni działkowcy! Członkowie Polskiego Związku Działkowców!
    
W dniu 28 czerwca 2012r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa, na której sędziowie wypowiedzą się o zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP.
Zaskarżona została cała nasza ustawa.Trybunał będzie więc rozstrzygał o wszelkich prawach z niej płynących.

Dlatego dla każdego działkowcauchylenie ustawy może oznaczać:


- utratę posiadanego obecnie prawaużytkowania działki,
- odebranie prawa własność do naniesień i nasadzeń na działce,
- odebranie zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród,
- odebranie prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,
- odebranie prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu.

Bez powyższych praw większość ogrodów zostanie zlikwidowana lub popadnie w ruinę z powodów ekonomicznych. Przyszłość ogrodów działkowych w Polsce jest więc realnie zagrożona. Zaskarżenie ustawy, to nic innego, jak kolejna już próba usunięcia przeszkody w wyrzucaniu działkowców z terenów ogrodów. Dzisiaj chronią nas gwarancje zapisane w ustawie oraz zorganizowany w oparciu nią ogólnopolski samorząd działkowców – Polski Związek Działkowców. Dzięki temu w świecie, w którym rządzący liczą się głównie ze zdaniem elit finansowych, a nie zwykłych obywateli, przez ponad 20 lat byliśmy w stanie obronić nasze działki przed apetytem developerów i spekulantów.
Nieraz wydawało się im, że nas zwyciężą. Jednak zawsze udawało się nam obronić ogrody. Było to możliwe dzięki ochronie wynikającej z ustawy i sile, jaka drzemie w milionowej rzeszy polskich działkowców, zjednoczonychw miłości do ziemi uprawianej przez ich rodziny od pokoleń. Również dzisiaj, wspólnym wysiłkiem, zjednoczeni wokół idei obrony naszych działek, możemy osiągnąć sukces i obronić nasze ogrody!
Dlatego wzywamy wszystkich działkowców, aby po raz kolejny zaangażowali się w obronę dorobku naszych rodzin, chronionego zapisami ustawyo rodzinnych ogrodach działkowych. W debacie przed Trybunałem nie może zabraknąć wyraźnego głosu nas wszystkich. To o naszych prawach będą decydować sędziowie. To naszych rodzin dotyczyć będzie ich werdykt. Zróbmy wszystko, aby podejmując decyzję, mieli pełną świadomość społecznej wagi tego orzeczenia. Że choć nierzadko lekceważeni przez rządzących, działkowcy zasługują na szacunek. Nasze działki i ogrody są owocem ciężkiej pracy, jaką wkładamy w nie na codzień.  Dzisiaj chce się to przekreślić jednym podpisem pod żądaniem uchylenia ustawy, która prawnie chroni owoce naszych starań. Dlatego musimy walczyć o ustawę do końca!
Naszym orężem niech będą listy, kartki i e-maile! Wysłane do Trybunału z ogrodów z całej Polski, staną się najlepszym argumentem w walce o nasze prawa!
Niech nasze wystąpienia umocniągłos tych, którzy broniąc ustawy w Trybunale Konstytucyjnym, będą bronić prawa ogrodów do przetrwania, a więc prawa naszych rodzin do dalszego korzystania z działek!
  

Działkowcy!
Stańmy razem w obronie Zielonej Rzeczpospolitej, a na pewno zwyciężymy!

                                                                                                    Krajowa Rada
                                                                                                    Polskiego Związku Działkowców
                                                                                                    Warszawa dn. 28 maja 2012r.

Listy można kierować na adres: Trybunał Konstytucyjny al. Szucha 12a 00-918 Warszawa
lub dorota.hajduk@trybunal.gov.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio