Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zajęcia praktyczne w ramach rejonowych konferencji szkoleniowych dla instruktorów SSI PZD potwierdziły potrzebę modernizacji działek w ROD! - 28.05.2012

Od początku maja w PZD odbywają się 3-dniowe rejonowe konferencje szkoleniowe dla społecznych instruktorów krajowych i okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Do końca maja odbędzie się łącznie 5 takich szkoleń dla 263 instruktorów. Organizatorem jest Krajowa Rada PZD przy współudziale 5 okręgowych zarządów PZD, tj.: Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Świętokrzyskiego w Kielcach, Mazowieckiego w Warszawie, we Wrocławiu oraz w Gdańsku.

Przewodnim tematem tych konferencji jest modernizacja działek w ROD, a przede wszystkim Program modernizacji działek w ROD uchwalony przez Krajową Radę PZD. W ramach tego programu odbywają się 3-godzinne zajęcia praktyczne na terenie wybranego ROD.

Takie zajęcia  przeprowadzone zostały m.in. przez instruktorów SSI PZD na terenie warszawskiego ROD „Na Wirażu” w drugim dniu konferencji szkoleniowej zorganizowanej w Warszawie w dniach 21-23 maja br. Zajęcia polegały na ocenie przez instruktorów istniejącego stanu zagospodarowania wybranych działek. Instruktorzy wraz z działkowcami zostali zaprowadzeni na działki, gdzie ustalali i opracowywali zalecenia niezbędnych działań w kierunku modernizacji  poszczególnych elementów znajdujących się na danej działce, tj.: altana, ogrodzenie, drzewa i krzewy owocowe, część ozdobna działki, funkcjonalność działki, mała architektura na działce, ekologia na działce, estetyka na działce, porządek i ład przestrzenny. Zalecenia w kierunku modernizacji poszczególnych elementów znajdujących się na poszczególnych działkach były dość zróżnicowane, dotyczyły zarówno niewielkich działań w kierunku poprawy estetyki działki, jak również konkretnych prac modernizacyjnych (np. konieczność renowacji-odmalowanie, odświeżenie, stała konserwacja, itp.) zwłaszcza w przypadku altany, tarasu, ogrodzenia, czy też małej architektury. Sporo zaleceń padło w kierunku modernizacji drzew i krzewów, głównie pod względem sposobu ich prowadzenia przez działkowców. Zalecenia te dotyczyły min. konieczności wykonania cięć pielęgnacyjnych (odmładzających, prześwietlających, formujących), usunięcie okazów chorych, które już nie wykazują żywotności. Na ocenianych działkach instruktorzy zaobserwowali stosunkowo mało działań w kierunku ekologii lub też ich brak. Dlatego też zalecono przede wszystkim konieczność umieszczenia kompostownika, gdyż nie na wszystkich działkach on występował, ponadto zalecono m.in. zamieszczenie budek lęgowych, karmników dla ptaków, w celu zapewnienia im schronienia oraz  pożywienia. Wiele cennych uwag i zaleceń padło również w kierunku poprawy estetyki i porządku, gdyż na wielu działkach zalegało sporo niepotrzebnych rzeczy, które tylko wprowadzały ogólny nieład i chaos na działce.

Zajęcia terenowe z pewnością potwierdziły konieczność podjęcia niezbędnych działań w kierunku modernizacji działek. Wszyscy uczestnicy przyznali, że jest to niezwykle ważne i potrzebne przedsięwzięcie w celu poprawienia stanu zagospodarowania działek, a co za tym bezpośrednio idzie - ogrodów. To, w jaki  sposób urządzamy działki, rzutuje na sposób postrzegania ogrodnictwa działkowego przez  społeczeństwo.

Warto dodać, że taki bezpośredni kontakt instruktorów z działkowcami, dzięki tym zajęciom, okazał się bardzo cenny i pożyteczny zarówno dla instruktorów jak i samych działkowców. To właśnie społeczni instruktorzy SSI w pierwszej kolejności służą pomocą wszystkim działkowcom w zakresie prawidłowego zagospodarowania działek i ich modernizacji, a także poradnictwa ogrodniczego. Dlatego też ich rola w realizacji oraz upowszechnianiu programu modernizacji działek w ROD jest niezwykle ważna, aby skuteczniej dążyć do  szybkiego doprowadzenia stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. ECH

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.