Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Modernizacja działek w ROD- tematem przewodnim rejonowej konferencji szkoleniowej we Wrocławiu - 28.05.2012

W dniach 23-25  br. we Wrocławiu odbyła się Rejonowa Konferencja Szkoleniowa dla  instruktorów krajowych i okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Organizatorem konferencji była Krajowa Rada PZD przy współudziale Okręgowego Zarządu we Wrocławiu.  W konferencji udział wzięli instruktorzy SSI PZD z okręgów: Opolskiego w Opolu, Sudeckiego w Szczwanie Zdroju, w Gorzowie Wlkp., w Zielonej Górze, w Legnicy oraz we Wrocławiu. Łącznie uczestniczyło w niej 60 instruktorów SSI PZD. 

Celem Konferencji było szerokie omówienie kwestii dotyczącej zagospodarowania i modernizacji działek oraz przekazanie instruktorom najnowszych trendów w dziedzinie ogrodnictwa  oraz  informacji dotyczących aktualnej sytuacji Związku.

Konferencję otworzył prezes OZ we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski, który  przedstawił porządek oraz program Konferencji.  Następnie przedstawił aktualną sytuację Związku i wynikające z niej zadania dla instruktorów SSI PZD.  

Zagadnienia prawno-organizacyjne dotyczące m.in. wdrażania regulaminu ROD, Ustawy o ROD, Statutu PZD, budownictwa na działach, czy też zadań związanych z przydziałem działek zgodnym z polityka i regulaminem PZD omówił Pani Urszula Wróblewska - inspektor ds. prawnych w OZ.

Przewodnim tematem Konferencji była modernizacja działek w ROD, który został omówiony przez przedstawiciela Krajowej Rady PZD Ewelinę Chrzanowską. Przedstawiony został  Program modernizacji działek w ROD uchwalony przez Krajową Radę PZD. Omówione zostały zadania instruktorów SSI w upowszechnianiu i realizowaniu tego programu, jak również zadania i rola okręgów i Zarządów ROD.

W nawiązaniu do ww. tematu omówione zostały również zasady planowania zagospodarowania działki i celowość jej modernizacji. Ponadto poruszone zostały kwestie dotyczące: budownictwa na działkach, funkcjonalności i estetyki altan oraz małej architektury ogrodowej. Warto dodać, że te zagadnienia jak i wiele innych bardzo ważnych kwestii dotyczących prawidłowego zagospodarowania i modernizacji działek, opisane i zobrazowane zostały w „Vademecum działkowca”. Z kolei gotowe projekty zagospodarowania działki zostały zamieszczone w „Albumie projektów zagospodarowania działek  ROD”.

W ramach programu modernizacji odbyły się również 3-godzinne zajęcia praktyczne na terenie ROD „Marzenie” we Wrocławiu. Zajęcia polegały na ocenie istniejącego stanu wybranych do badania działek, a następnie ustaleniu i opracowaniu zaleceń dla niezbędnych działań modernizacyjnych na tych działkach.

Oddzielny blok tematyczny stanowiły tematy typowo ogrodnicze, tj.: co to są Organizmy Genetycznie Modyfikowane (GMO), ogrodnictwo ekologiczne, ochrona roślin na działach w 2012 r., ochrona środowiska naturalnego i ROD przed szkodliwymi toksynami. Wykłady prowadzane był m.in. przez wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prezentowane tematy kończyły się pytaniami od uczestników i ożywioną dyskusją. Należy dodać, że Konferencja została bardzo dobrze przygotowana i była dobrą okazją do  wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy  uczestnikami.  

KOSZTY ORGANIZACJI KONFERENCJI POKRYŁA KRAJOWA RADA PZD

ECH

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio