Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Burmistrz Miasta Jasła: ogrody działkowe są potrzebne społeczeństwu - 25.05.2012

Dnia 23 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta Jasła odbyło oficjalne spotkanie z Andrzejem Czerneckim Burmistrzem Miasta Jasła z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców.

Tematem wiodącym spotkania była troska o przyszłość ogrodów działkowych w Polsce oraz stan i sytuacja prawna ogrodów działkowych na terenie Miasta Jasła.

 Pani Prezes Agnieszka Sycz przybliżyła sytuację jaka czeka ogrody działkowe w związku z zaskarżeniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 Poinformowała, że dnia 28 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie w całości ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Sędziowie zadecydują o przyszłości polskich działkowców. Zakwestionowana została bowiem cała ustawa o ROD, a więc wszystkie prawa i obowiązki, jakie spoczywają na  działkowcach i samorządach.

Jak podkreśliła Pani Prezes, istotne jest aby sędziowie wiedzieli, jak ustawę postrzegają działkowcy. W końcu to o naszych prawach działkowców i ich rodzin będą rozstrzygać. Dlatego też każdy głos w sprawie obrony enklawy spokoju i rodzinnego spędzania czasu na wolnym powietrzu, naszego słowiańskiego, tak już zanikającego jest ważny przed podjęciem stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny. Zwróciła się z apelem do Pana Burmistrza i Wielkiej Rady Miasta Jasła o wsparcie naszych działań poprzez wystosowanie swoich stanowisk. Podkreśliła, że widząc zainteresowanie władz Miasta Jasła w rozwój ROD Związek liczy na ważki głos w kampanii na rzecz obrony ostatnich zdobyczy socjalnych społeczeństwa, zdobyczy które przetrwały przez wielkie burze i wielokrotnie  wybraniały się. Zdobyczy najczęściej usytuowanych na terenach najbardziej zdegradowanych (hałdy górnicze, wyrobiska, tereny zalewowe, itp.), a tak zadbanych, w które włożono serca i uczucia przez użytkowników działek.

W trakcie rozmów Zebrani wielokrotnie podkreślali, że słuszną sprawą jest obrona ustawy w układzie istniejącym, pozwalająca zrzeszonym w PZD dalej aktywnie wypoczywać.

 Burmistrz Miasta Jasła – Pan Andrzej Czernecki przyjął apel z powagą i zrozumieniem. Potwierdził nasz pogląd dot. istnienia ogrodów działkowych na terenie miast. Zdaniem Pana Burmistrza ogrody działkowe w obecnym kształcie działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych służą społeczeństwu, są potrzebne i spełniają swoją rolę.

 Miłym akcentem było wręczenie przez Panią Prezes Panu Burmistrzowi aktualnego „Vademecum działkowca” kompendium wiedzy o ogrodnictwie działkowym, modernizacji działek i ciekawych rozwiązaniach małej architektury na działce.

 

Tadeusz Łotocki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.