Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Nowe wydawnictwo dla działkowców-potrzebne każdemu działkowcowi - 23.05.2012

 Posiadanie pięknego trawnika na działce jest z pewnością marzeniem wielu działkowców, jednak założenie i pielęgnacja trawnika bez odpowiedniego przygotowania może okazać się sprawą skomplikowaną. Trawniki wymagają starannego założenia, a potem szeregu regularnych i zróżnicowanych zabiegów pielęgnacyjnych, wyposażenia w odpowiednie urządzenia, właściwego doboru traw, aby pięknie wyglądały i były utrzymane w dobrej kondycji.

Niniejsza książka powstała, aby ułatwić właścicielom trawników rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów, podpowiada co zrobić kiedy coś złego się z nim dzieje.

Tekst książki podzielono na 4 części. Każda z nich dotyczy innych problemów występujących na trawnikach i podaje praktyczne wskazówki jak je rozwiązać.

W rozdziale I omówiono czynniki siedliska (temperaturę powietrza i gleby, ilość i rozkład opadów, warunki świetlne, właściwości fizyczne podłoża), które oddziaływają na wzrost traw, a tym samym wpływają na ogólny wygląd trawników oraz podano zalecenia jak w miarę możliwości zapobiegać ich negatywnym skutkom.

Kolejny rozdział szczegółowo omawia problemy, które wynikają z błędów popełnianych już na samym początku – przy zakładaniu trawników, takich jak: wybór miejsca i przygotowanie podłoża pod trawnik, wpływ roślin sąsiadujących, wybór mieszanki traw do siewu czy zachwaszczenie w początkowym okresie użytkowania nowo założonego trawnika. Autor wskazuje na przyczyny wystąpienia problemów oraz sposoby ich eliminowania.

W następnym rozdziale omówiono równie ważne problemy z jakimi mogą się spotkać działkowcy popełniający błędy w dalszym użytkowaniu i pielęgnacji trawników, tj. koszeniu, nawożeniu, aeracji i wertykulacji. Przedstawiono jak postępować interwencyjnie w celu usunięcia niekorzystnych zmian, ale szczególny nacisk Autor położył na przedstawienie zabiegów pielęgnacyjnych, które stosuje się zapobiegawczo na trawnikach, aby przez wiele lat utrzymać je w dobrej kondycji.

W ostatnim rozdziale szczegółowo omówiono występowanie, rozwój i sposoby zwalczania najczęściej występujących chorób i szkodników traw, które istotnie wpływają na trwałość, wygląd i walory użytkowe trawników.

Na końcu książki przedstawiono praktyczny wykaz najczęściej występujących problemów z próbą wskazania przyczyn ich występowania i sposoby ich usuwania lub zwalczania.

 

Ewa Kowalczyk

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.