Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie - 16.05.2012

W dniu 15.05.2012 r. odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie. Prowadzący zebranie Prezes OZ Pan Stanisław Chodak powitał gości oraz członków Okręgowego Zarządu. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Antoni Kostrzewa. Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja PZD  w związku ze zbliżającym się terminem rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Przedstawiciel Krajowej Rady zakreślił plan działania w obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach dziadkowych oraz odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych.

Zebrani opracowali wystąpienie do  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obrony praw działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych oraz list skierowany do gremium sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie w kontekście informacji o wyznaczeniu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W dalszej części posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie za 2011 r. oraz plan pracy na rok 2012 r. Uszczegółowiono również działania w zakresie wdrażania programu modernizacji działek w ogrodach rejonu lubelskiego.

Wszystkie uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków zostały przyjęte jednogłośnie.

                                                                  Prezes OZ PZD w Lublinie

                                                                           Stanisław Chodak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio