Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Tomasz Smolarz popiera działania działkowców - 16.05.2012

W dniu 15 maja 2012  W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Jar" w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie działkowców z  Panem Tomaszem Smolarzem, posłem  na Sejm Bielawy. W spotkaniu uczestniczył  prezes OZS PZD Wincenty Kulik oraz działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jar” „Kolejarz” „Panorama „Relaks” z Dzierżoniowa oraz ‘Radość” i „Generała Władysława Sikorskiego" w Bielawie.

W toku spotkania Pan Poseł zapoznany został z aktualną sytuacją rodzinnych ogrodów działkowych związaną ze skargą Pierwszego  Prezesa Sądu Najwyższego znajdującą się w Trybunale Konstytucyjnym ,jak również nieformalnymi informacjami  o pracach nad nowym uregulowaniem prawnym ogrodów działkowych prowadzonych w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Przekazano Panu Posłowi obawy działkowców o utratę dotychczasowych praw  mających  umocowanie w obecnie obowiązującej ustawie o rod.Pan Poseł podkreślił, że jego sympatia do działkowców jest powszechnie znana wśród działkowców powiatu dzierżoniowskiego, docenia wszystkie niezwykle pożyteczne funkcje ogrodów działkowych. Ogrody działkowe na stałe wrosły w krajobrazy miast polskich i winny tam pozostać.

Jego zdaniem rodzinne ogrody działkowe grody działkowe dzięki obecnej ustawie funkcjonują dobrze, są również dobrze zarządzane przez PZD.

Rozumie i podziela obawy działkowców co do przyszłości ogrodów działkowych  po 28 czerwca 2012 r. tj. po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.Pan Poseł wyraził jednocześnie pogląd ,że Polski Związek Działkowców winien czynnie uczestniczyć w pracach nad nowym kształtem  ustawy o ogrodach działowych ,jeżeli po orzeczeniu Trybunału zajdzie taka konieczność.

 

                                                                                    M.Z

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio