Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty wodnej w ROD - 16.05.2012

Prezydium Krajowej Rady PZD  na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku, działając na podstawie § 142 ust. 4 regulaminu ROD przyjęło unormowania prawne w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych, które zostały zawarte w uchwale nr 109/2012.

Na podstawie zasad określonych w przywołanej uchwale, zarząd ROD zgodnie z § 29 pkt 9 regulaminu ROD,  corocznie przygotowuje  projekt uchwały w sprawie opłaty wodnej z podaniem terminu jej wnoszenia i przedkłada na walnym zebraniu, w celu jej uchwalenia.

Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z doprowadzeniem wody do działek i eksploatacją sieci ogólnoogrodowej w ROD korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć wody.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 roku, zatem od tego terminu Zarządy ROD zostały zobligowane do stosowania zawartych w niej unormowań prawnych.

W załączeniu treść uchwały nr 109/2012 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 maja 2012r., w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych.

Treść Uchwały zamieszczamy w załączniku.

MK

Załącznik plikowy do pobrania

Uchwaa.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.