Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Władze Dzierżoniowa rozmawiają z działkowcami. - 15.05.2012

W dniu 9 maja br.  w Urzędzie Miasta  Dzierżoniów   odbyło się  spotkanie władz  miasta  reprezentowanych  przez  burmistrza Pana  Marka Pioruna  i wiceburmistrz Panią  Wandę Ostrowska  z  przedstawicielami działkowców  z rodzinnych  ogrodów działkowych z miasta Dzierżoniowa. W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Okręgu Sudeckiego PZD – Henryk  Ziomek. W trakcie spotkania przedstawiciele  władz  miasta  zostali poinformowani o obawach działkowców co do przyszłości ogrodów działkowych w świetle zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjne oraz rządowych inicjatywach zmierzających do nowych regulacji prawnych funkcjonowania ogrodów działowych,  a  ta  sytuacja  w środowisku działkowców wywołuje  powszechne poruszenie i niepokój o los działek i ogrodów oraz obawę utraty dotychczasowych praw, co niechybnie przyniesie zmiana obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 Pan  Burmistrz bardzo wysoko  ocenił   działalność rodzinnych  ogrodów  działkowych,  podkreślając,  że jako urządzenia  użyteczności  publicznej, spełniają  pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie  miasta, przywracając   społeczności  lokalnej i przyrodzie tereny zdegradowane, wpływają  korzystnie na  warunki ekologicznej i ochronę  składników  przyrody, a także zapewniają   możliwość aktywnego wypoczynku,  kontaktu z  naturą  poprzez uprawę roślin, organizowania czasu wolnego osobom, których  czas pracy zawodowej  najczęściej  już  minął.

 Z dużym  uznaniem  odniósł  się do  działalności Polskiego Związku  Działkowców jako  organizacji społecznej, wspierającej  rozwój  ogrodów,  budującej i  modernizującej  ich  infrastrukturę, co   daje  Gminie gwarancję i  pewność,  że tereny  zielone w  mieście są dobrze  zarządzane  i  należycie  zagospodarowane.

 Na  zakończenie  spotkania, zarówno  Burmistrz  jak i Z-ca Burmistrza Miasta zapewnili  dzierżoniowskich działkowców uczestniczących w spotkaniu, że przedstawią swoje stanowisko do władz państwowych wspierające starania działkowców o zachowanie dotychczasowych podstaw prawnych regulujących  funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

 

H.Z.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.