Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie przeznaczania środków z funduszu rozwoju rod na remonty i inwestycje - 15.05.2012

Polski Związek Działkowców w 2012 roku ze środków Funduszy Rozwoju ROD znajdujących się w Okręgowych Zarządach PZD i Krajowej Radzie PZD przeznacza kwotę 51.171 776,00 złotych na remonty i inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z  ustawą z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych ogrodach działkowych oraz przepisami wewnątrzzwiązkowymi określającymi zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi na tym Funduszu, środki te mogą zostać przeznaczone na inwestycje w ROD. Zadaniem Związku jest prowadzenie inwestycji polegających na modernizacji i remontach już istniejących budynków i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania oraz podejmowanie nowych inwestycji, aby w ten sposób środki zgromadzone na Funduszu Rozwoju mogły służyć wszystkim członkom PZD.

Obecny stan infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych wskazuje jednoznacznie na konieczność prowadzenia w nich wielu inwestycji. W Polskim Związku Działkowców funkcjonuje 4 941 ROD, zajmujących powierzchnię ponad 43 426 hektarów. Ponad 70 % ROD funkcjonujących w PZD to ogrody liczące ponad 30 lat, a więc nawet jeśli była tam wybudowana podstawowa infrastruktura techniczna, to po dziesiątkach lat eksploatacji uległa ona dekapitalizacji i wymaga ona obecnie remontu lub modernizacji. Ponadto w Związku istnieje jeszcze wiele ogrodów, które w ogóle nie są wyposażone w podstawową infrastrukturę. Zatem potrzeby w tym względzie pozostają ogromne, a ROD i działkowcy mogą liczyć jedynie na pomoc Związku. Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że zadania inwestycyjno- remontowe w ponad 94 % finansowane są ze środków własnych ROD oraz dotacji organów wyższych PZD. W ogrodach pozostaje pilna potrzeba wyremontowania bądź wybudowania infrastruktury w zakresie: ogrodzeń, sieci wodociągowej, sieci energetycznej, dróg i alei ogrodowych, budynków administracyjnych oraz gospodarczych, domów działkowca, sanitariatów, parkingów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawione przez OZ PZD i KR PZD w preliminarzach finansowych na 2012 rok środki na Funduszu Rozwoju, struktury te przeznaczyły ponad 51 milionów złotych na inwestycje i remonty w ROD w roku 2012. Przyjęty w Związku system realizacji inwestycji i remontów zakłada również partycypację samych działkowców, poprzez wkład finansowy oraz pracę na rzecz zadania. Wartości te określane są na walnych zebraniach w ROD w formie uchwał. Ponadto zarządy ROD prowadząc oszczędną gospodarkę finansową, wygospodarowują środki na realizację tych zadań. Zatem można założyć, że wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji i remontów w ROD w roku 2012 sięgnie blisko 120 milionów złotych. Warto pamiętać, że środki te służą istotnemu celowi, gdyż zadania z zakresu inwestycji i remontów realizowane na terenie ROD mają ogromne znaczenie dla poprawy standardu korzystania z działek dla ich użytkowników ale także wpływają na korzystną zmianę wizerunku ogrodów działkowych i stanowią ważny argument w obronie istnienia ogrodów, zwłaszcza w centrach miast i osiedli.

 

 (MK)

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio