Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat dotyczący pomocy dla ROD w 2011 r. z budżetu SP i od JST - 14.05.2012

Prezydium Krajowej Rady PZD na swym posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 r. zapoznało się z informacją dotyczącą pomocy, jaką otrzymały rodzinne ogrody działkowe w 2011 r. z budżetu Skarbu Państwa i od jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie danych przekazanych przez okręgowe zarządy PZD, w Krajowej Radzie PZD przygotowano zbiorcze opracowanie. Wynika z niego, iż w 2011 r. pomoc z budżetu Skarbu Państwa otrzymało 9 ROD z terenu działania
OZ PZD w Legnicy i Opolskiego na łączną kwotę wynoszącą 15 438,21 zł.

Natomiast w 2011 r. pomoc ze strony samorządu terytorialnego otrzymało 173 ROD z terenu 19 OZ PZD na kwotę 1 369 400,62 zł, co stanowi zaledwie 3,5 % wszystkich ROD.

Z powyższego wynika, iż wsparcie finansowe ROD otrzymują głównie
ze strony jednostek samorządu terytorialnego, gdyż pomoc z budżetu Skarbu Państwa jest znikoma. W obu przypadkach jednak, pomoc jest niewystarczająca. Zgodnie bowiem ze stanem organizacyjnym na dzień 31 grudnia 2011 r. ilość ROD ogółem wynosi 4 941, powierzchnia ROD to 43 426,5767 ha, a liczba działek - 967 766. Przy tak małej skali wsparcia ze strony organów publicznych, wszelkie działania modernizacyjne, inwestycyjne i remontowe leżą po stronie członków PZD, Związku i jej organów. ROD, jako urządzenia użyteczności publicznej służące całemu społeczeństwu, powinny być postrzegane przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, jako godny odbiorca wszelkich form pomocy.

 

         AB

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio