Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim Prezydium KR PZD - 14.05.2012

14 maja br. w Warszawie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Prezydium KR PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła także przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Naradę zdominował temat obrony Ustawy o ROD, ponieważ  wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym (więcej informacji w sprawie – link). Członkowie Prezydium wyrazili uznanie dla dotychczasowych działań działkowców, mających na celu zachowanie Ustawy o ROD w niezmienionym kształcie. Uznali, że warto je kontynuować oraz wyznaczyć nowe kierunki działania. W tym celu postanowiło zwołać naradę Prezesów OZ oraz Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych.

Następnie Prezydium przyjęło stanowisko w sprawie projektu Ustawy o korytarzach przemysłowych. Zgłosiło zastrzeżenia do projektu Ministerstwa Gospodarki  (z dnia 19 stycznia br. - opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji) z uwagi na brak zapisu gwarantującego działkowcom i Związkowi terenu zamiennego w razie likwidacji ogrodów pod inwestycje przemysłowe. Jednocześnie zwróciło się do Ministerstwa Gospodarki o zmodyfikowanie stanowiska.

Prezydium wprowadziło nowy wzór deklaracji członkowskiej oraz  wzór oświadczenia, do złożenia którego zobowiązane są osoby ubiegające się o przydział działki zagospodarowanej w sposób rażąco sprzeczny z Regulaminem ROD. Za konieczne uznało także powołanie  etatowej służby kontrolno-rewizyjnej.

Członkowie Prezydium uchylili uchwały wybranych OZ w sprawie programów modernizacji działek sprzecznych z Uchwałą KR PZD.

Następnie prezydium rozpatrzyło pięć odwołań, z tego nie uwzględniło czterech. Uchyliło zaskarżoną uchwałę i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przyjętych zostało wiele uchwał, w tym:

  • W sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych;
  • w sprawie dokonania zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Na Wirażu” w Warszawie;
  • w sprawie dokonania zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Magnolia” w Płocku;
  • w sprawie stwierdzenia faktycznej likwidacji części ROD „3 Maja” w Dębnie;
  • w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działek nr 11/1, 11/2, 11/3 i 11/5 przynależnych do ROD „Barbara” w Jędrzejowie;
  • w sprawie wygaszenia prawa użytkowania PZD do nieruchomości położonej w Brzegu, oznaczonej działkami nr 242/16 i 242/17 wchodzącej w skład ROD „Brzeg” w Brzegu;
  • w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działki nr 195/20, przynależnej do ROD „Zakątek” w Opalenicy;
  • w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, na której funkcjonują ROD im. Witosa i ROD im. Sienkiewicza w Tczewie

Ponadto, Prezydium KR PZD przyznało dotację uzupełniającą na usuwanie skutków powodzi dla ROD „Nad Zalewem – Tulipan” w Opocznie.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio