Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasz Ogródek” w Jaśle - 11.05.2012

.

 

KOMUNIKAT nr 6/2012

  

Zarząd ROD informuje, że:

 

w dniu 28 kwietnia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasz Ogródek” w Jaśle podsumowujące okres sprawozdawczy od dnia 7 maja 2011 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r., które podjęło uchwały:

 • O zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu ROD,
 • O zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego,
 • O zatwierdzeniu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • O zatwierdzeniu Sprawozdania Komisji Rozjemczej,
 • O udzieleniu Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

 

Ponadto Zebranie uchwaliło:

 • Plan pracy Zarządu na rok 2012,
 • Preliminarz finansowy na rok 2012,
 • Wysokość opłat na rzecz ogrodu na rok 2012,
 • Ilość godzin pracy na rzecz ogrodu na rok 2012,
 • Zasady wjazdu samochodami na teren Ogrodu,
 • Realizację w latach 2012-2014 zadania inwestycyjnego pn Dom Działkowca „Radość”.

 

Zebranie przyjęło Apel o obronie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Apel ten poparty został przez zaproszonych Gości Zebrania.

 

Gośćmi Zebrania byli:

 1. 1.    Pani Agnieszka Sycz – Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie,
 2. 2.    Pan Antoni Pikul – I-szy Zastępca Burmistrza Miasta Jasła,
 3. 3.    Pan Andrzej Wędrychowicz – Komendant Powiatowej Policji w Jaśle.

Do zebranych list z życzeniami i gratulacjami wystosował Pan Eugeniusz Kondracki – Prezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

 

Zebranie zobowiązało Zarząd do umieszczenia treści Uchwał i Apelu oraz innych dokumentów wynikających z postanowień Zebrania na tablicach ogłoszeń i na naszej stronie internetowej: www.naszogrodekjaslo.wp.pl

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio