Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gdzie można znaleźć uchwały Krajowej Rady i Prezydium KR PZD - 11.05.2012

Uchwały Krajowej Rady i Prezydium KR PZD publikowane są w Biuletynie Informacyjnym PZD - wyjątek stanowią uchwały w sprawach indywidualnych, które nie są publikowane. Biuletyn Informacyjny jest przesyłany do zarządu ROD i każdy działkowiec ma prawo zwrócić się do zarządu o wgląd do danego biuletynu. Biuletyny są również publikowane na stronie internetowej KR PZD (www.pzd.pl).

Ponadto wydany został zbiór obowiązujących w PZD uchwal pod tytułem „Zbiór przepisów związkowych” – stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. (w najbliższym czasie planowane jest ponowne wydanie zaktualizowanego zbioru). Zbiór przepisów związkowych jest dostępny w zarządzie ROD, a także na stronie internetowej PZD w dziale PRAWO, zakładka Uchwały i pod własnym tytułem jest cały Zbiór. Ze zbioru można łatwo korzystać, ponieważ uchwały są podzielone na bloki tematyczne.

MP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.