Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Modernizacja działek - głównym tematem Rejonowej Konferencji Szkoleniowej dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. - 11.05.2012

W dniach 7-9 maja  br. w Wilimowie koło Olsztyna odbyła się Rejonowa Konferencja Szkoleniowa dla  instruktorów krajowych i okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Organizatorem konferencji była Krajowa Rada PZD przy współudziale Okręgowego Zarządu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie. W konferencji udział wzięli instruktorzy SSI PZD z okręgów: Toruńsko-Włocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, w Bydgoszczy oraz w Pile. Łącznie uczestniczyło w niej 48 instruktorów SSI PZD. 

Głównym celem konferencji było  szerokie omówienie tematu zagospodarowania i modernizacji działek, ponadto przekazanie instruktorom najnowszych trendów w dziedzinie ogrodnictwa  oraz  informacji dotyczących aktualnej sytuacji Związku.

Konferencję otworzył prezes OZ Warmińsko-Mazurskiego Zbigniew Kołodziajczak, przedstawił porządek oraz program Konferencji.  Następnie przedstawił aktualną sytuację Związku i wynikające z niej zadania dla instruktorów SSI PZD.  

Zagadnienia prawno-organizacyjne dotyczące m.in. wdrażania regulaminu ROD, Ustawy o ROD, Statutu PZD, budownictwa na działach, czy też zadań związanych z przydziałem działek zgodnym z polityka i regulaminem PZD omówił wiceprezes OZ Jan Kamiński

Zasadniczym tematem Konferencji była modernizacja działek w ROD, który został omówiony przez przedstawiciela Krajowej Rady PZD Ewelinę Chrzanowską. W tej kwestii przedstawiony został uchwalony przez Krajową Radę Program modernizacji działek w ROD. Omówione zostały zadania instruktorów SSI w upowszechnianiu i realizowaniu tego programu, jak również zadania i rola okręgów i Zarządów ROD. Tematem wiążącym było omówienie zasad planowania zagospodarowania działki i celowość jej modernizacji. W tym temacie ujęte również zostały takie sprawy jak: budownictwo na działkach, dotyczące wymiarów, funkcjonalności i estetyki altan oraz mała architektura ogrodowa. Warto dodać, że te zagadnienia jak i wiele innych bardzo ważnych kwestii dotyczących prawidłowego zagospodarowania i modernizacji działek, opisane i zobrazowane zostały w „Vademecum działkowca”. Z kolei gotowe projekty zagospodarowania działki zostały zamieszczone w „Albumie projektów zagospodarowania działek  ROD”.

W ramach programu modernizacji odbyły się również 3-godzinne zajęcia praktyczne na terenie ROD „Na Wójtowej Roli” w miejscowości Klebark Mały koło Olsztyna.  Polegały one na ocenie istniejącego stanu wybranych do badania działek, a następnie ustaleniu i opracowaniu zaleceń dla niezbędnych działań modernizacyjnych  na tych działkach.

Program konferencji został ponadto tak przygotowany, aby w możliwie najlepszy sposób  przekazać informacje z wielu dziedzin ogrodnictwa. Wykłady prowadzane był przez wykładowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematyka dotyczyła Organizmów Genetycznie Modyfikowanych, ochrony środowiska, w tym ROD przed niebezpiecznymi toksynami, ogrodnictwa ekologicznego oraz ochrony roślin na działach w 2012 r.

Warto dodać, że wszystkie prezentowane tematy kończyły się pytaniami od uczestników i dyskusją. Konferencja była również miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy  uczestnikami.

Konferencja została bardzo dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i logistycznym, a atmosfera podczas trzech dni konferencji  sprzyjała przyswajaniu wiedzy.

 

KOSZTY ORGANIZACJI KONFERENCJI POKRYŁA KRAJOWA RADA PZD

 

ECH

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.