Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejny projekt ustawy ogranicza prawa działkowców - 02.05.2012

Krajowa Rada PZD informuje, że Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (z dnia 19 stycznia br.). Projekt ten zakłada usprawnienie procesów inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń przesyłowych. Obecnie projekt ten znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Dokument ten nie był jednak przekazany do Związku celem wyrażenia stanowiska i opinii PZD odnośnie proponowanych przepisów, mimo że projekt zawiera zapisy dotyczące praw działkowców i Związku. Zawiera bowiem zapisy analogiczne do specustawy drogowej, wałowej oraz atomowej z tą istotną różnicą, że nie zapewnia nieruchomości zamiennej na odtworzenie ROD w razie likwidacji pod inwestycje przesyłowe (art. 53 projektu ustawy). Obecnie w biurze Krajowej Rady trwają prace dotyczące analizy projektu pod względem jego ewentualnych skutków dla działkowców, ogrodów i Związku. Wyniki tych prac posłużą również Prezydium Krajowej Rady do zajęcia podczas najbliższego posiedzenia oficjalnego stanowiska do proponowanych zapisów projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

Projekt ten został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

TT

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.