Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Owocne spotkanie działkowców z posłem Łukaszem Borowiakiem (PO) - 02.05.2012

W dniu 30 kwietnia 2012 r. w Lesznie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Ogrodów Działkowych z terenu Leszna, Gostynia i Kościana. Członek Krajowej Rady PZD i v-ce Prezes OZ PZD w Poznaniu - pan SylwesterChęciński, przedstawił problemy związane z ochroną i zabezpieczeniem działkowców przed zmianami w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Wywiązała się dyskusja, w której uczestniczący w spotkaniu z Posłem, wskazywali na konieczność zabezpieczenia prawnego funkcjonowania Ogrodów. Krystyna Knapik Wasielewska - kierownik Delegatury Rejonowej OZ PZD w  Lesznie , naświetliła problemy Ogrodów działkowych na terenie działania Delegatury- w szczególności w kontekście pisma I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie niezgodności Ustawy o ROD z Konstytucją RP. Sylwester Chęciński apelował do Posła o zainteresowanie się powyższąsprawą, zwracając uwagę na możliwość wyrządzenia krzywd działkowcom. Prosił Posła o interpelację do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z pytaniem, jakie są zamiary Ministerstwa odnośnie ogrodnictwa działkowego i Polskiego Związku Działkowców. Prezesi Ogrodów uczestniczący w spotkaniu mówili o zainteresowaniu i pytaniach poszczególnych działkowców w  wyżej wymienionej sprawie. W odpowiedzi Poseł przyrzekł złożyć interpelację i poinformować działkowców o jej efektach.

 

Krystyna Knapik-Wasielewska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.