Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Artur Gierada popiera działkowców - 30.04.2012

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2012 r. w Biurze Pana Posła Artura Gierady odbyło się spotkanie mające na celu zapoznanie Pana Posła z aktualną sytuacją Działkowców i Związku.

W życzliwej atmosferze przedyskutowano fundamentalne i najbardziej aktualne zagrożenie jakim są wniesione dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego RP przez byłego już Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 13 artykułów obowiązującej ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. względnie całości tegoż aktu.

Pan Poseł w przedstawionym stanowisku odniósł się z uznaniem do ogrodów działkowych i ich roli dla ponad milionowej grupy członków Związku – polskich obywateli. Podkreślił ważną funkcję rekreacyjną ogrodów jak również ich znaczenie w aspekcie spotkań towarzyskich i sąsiedzkich.

Pan Poseł dostrzegając rolę ogrodów widzi potrzebę ich dalszego funkcjonowania dla społeczności lokalnej.

W sytuacji zapadłego niekorzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do obowiązującej Ustawy o ROD wyraził przekonanie, iż przy jakichkolwiek pracach nad ewentualną zmianą aktualnych zapisów ustawowych, winno się prowadzić konsultacje społeczne i rozmowy przede wszystkim z przedstawicielami prawnymi samych działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców jako tym milionowym środowiskiem, którego owe regulacje dotyczą.

 

                                                          

                                                                                              Jan Stańczyk

                                                                                              Kierownik Biura OZŚ PZD  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.