Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Będę wspierał działania działkowców" - zapewnia wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - 30.04.2012

Przedstawiciele samorządów rodzinnych ogrodów działkowych i okręgowych zarządów PZD z Poznania, Kalisza i Piły u Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

 W spotkaniu w dniu 27 kwietnia 2012 z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim spotkali się Prezesi Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców z Poznania - Zdzisław Śliwa, Kalisza - Jerzy Wdowczyk, Piły - Marian Praczyk oraz przedstawiciele 29 samorządów rodzinnych ogrodów działkowych z: Poznania, Kalisza, Piły, Wągrowca, Chodzieży, Rogoźna, Lubonia, Opalenicy, Nowego Tomyśla, Słupcy, Kościana, Swarzędza, Gostynia, Kórnika, Konina, Skoków i Ostrowa Wielkopolskiego.

Poza wymienionymi w spotkaniu udział również wzięli: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Pan Marek Beer oraz Radny Sejmiku Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, członek OZ PZD w Poznaniu.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski powitał wszystkich uczestników spotkania. Podziękował za spotkanie, które odbywa się z inicjatywy działaczy Związku.Wprowadzenie do tematu spotkania dokonali Prezesi OZ PZD.

Prezes OZ w Poznaniu - Zdzisław Śliwa poinformował, że na spotkanie przyjechali przedstawiciele środowisk ogrodów działkowych z całej Wielkopolski aby poinformować Marszałka Województwa Wielkopolskiego o niepokojach w ogrodach działkowych wywołane ciągłą niepewnością o przyszłość ogrodów działkowych, Związku i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, gdyż ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku jest  od 2010 roku w Trybunale Konstytucyjnym a do nas docierają informacje, że w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pisze się nową ustawę o ogrodach działkowych, ale bez nas - naszego przedstawiciela Polskiego Związku Działkowców. Dlatego reagujemy, bo Związek musi zadbać o interesy ogrodów i działkowców. Mamy nadzieje, że nasze Państwo włączy się w obronę ogrodów i naszej ustawy, bo ogrody były i będą. Są potrzebne ludziom mniej zamożnym. Oni stanowią największą grupę użytkowników działek w ogrodach działkowych. Ta grupa wymaga wsparcia ze strony Państwa, a nie tylko presji na nasze tereny przez ludzi zamożnych.

Prezes OZ w Kaliszu - Jerzy Wdowczyk poinformował Marszałka, że spotkanie jest potrzebne, bo podczas walnych zebrań działkowcy z niepokojem odnoszą się do działań wobec ustawy i ogrodów działkowych. Od 20 lat walczymy o ogrody i naszą ustawę. Na terenie Wielkopolski w Koźminie Wielkopolskim mamy najstarszy ogród działkowy w Polsce i Europie. Istnieje 189 lat. Działkowcy okręgu kaliskiego z niepokojem odnoszą się do tego co dzieje się w Ministerstwie Transportu. Nową ustawę konsultuje się z kilkoma osobami ze Stowarzyszeń bez udziału Związku. To jest niedopuszczalne. Nasi działkowcy są za ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku. Mamy poprawną współpracę z władzami samorządowymi, które nas wspierają w sprawie obrony ustawy. Uważam, że zmiana naszej ustawy to koniec ogrodów działkowych i ruchu ogrodnictwa działkowego. Tak być nie może. My - działkowcy musimy decydować o tym, co nas dotyczy.

Prezes OZ PZD w Pile - Marian Praczyk - podziękował Marszałkowi za spotkanie w takim gronie w Poznaniu. Chcemy się podzielić naszymi problemami i mam nadzieję, że Pan Marszałek wysłucha problemów blisko 100 tysięcy wielkopolskich działkowców.  Wielkopolska znana jest z dobrego rolnictwa, ale również z dobrego ogrodnictwa działkowego. Jesteśmy dobrze zorganizowani. Samorządy Gmin i Powiatów chcą z nami współpracować.  Podczas spotkań w sprawie naszej ustawy deklarują poparcie dla obowiązującej ustawy i dla Związku. Odbyliśmy spotkania z większością parlamentarzystów, którzy również nie widzą potrzeby zmian w naszej ustawie.

Przekazujemy Panu Marszałkowi nasze stanowiska w obronie naszej ustawy o ogrodach z 2005 roku. My funkcjonujemy społecznie. Mamy swój Związek- tak jak inne organizacje, który walczy o nasze działkowców i ogrodów sprawy. Jestem przekonany, że wspólnie obronimy nasza ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.

W dyskusji głos zabrali:

Pan Roman Filipiak - Prezes ROD "Pogodny" w Kaliszu, Wiceprezes OZ PZD - podziękował Marszałkowi za uczestnictwo w życiu ogrodów okręgu kaliskiego. Podziękował za dotychczasową pomoc i poprosił o dalsze wsparcie naszych działań w obronie ustawy.

Pan Zygmunt Czarny -Prezes ROD "Słonecznik" w Trzciance, członek Prezydium OZ PZD - poinformował Marszałka, że reprezentuje 1000 rodzin działkowych miasta Trzcianki. Ogrody w naszym mieście powstawały w latach siedemdziesiątych z inicjatywy zakładów pracy. My działkowcy je budowaliśmy. Nie wyobrażamy sobie, aby ogrody miał nam ktoś zabrać na cele komercyjne. Odnosimy się z żalem do podejmowanych działań przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmierzających do zmiany naszej ustawy. Ogrody w naszym kraju istnieją ponad 110 lat, nasz Związek działa 31 lat. Jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie również są ogrody działkowe, ale kraje te potrafią z troską odnosić się do działkowców. Przykładem tego jest Kanclerz Niemiec Angela Merkel.    U nas nie - mimo, że jest nas milion 250 tysięcy. Uważam, że działkowcy są razem ze Związkiem w walce o ustawę i przy wsparciu władz samorządowych wspólnie obronimy naszą ustawę.

Pan Bąkowski Ireneusz –Prezes ROD „Róża” w Słupcy- zwrócił się z prośba do Marszałka o wsparcie działań działkowców w obronie ustawy. Nie możemy dopuścić, aby tereny ogrodów zamieniły się w kolejne markety. My w ogrodzie robimy wiele dla społeczności lokalnej, pomagamy dzieciom, mamy swój Klub Krwiodawstwa, nadwyżki z działek oddajemy do placówek opieki społecznej.

Pan Sylwester Chęciński – Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu - przyszliśmy dziś do Pana Marszałka, aby szukać lobbystów na rzecz ogrodów działkowych i ruchu ogrodnictwa działkowego, argumentując swoją wypowiedź ważnymi wydarzeniami związanymi z ogrodami działkowymi, które miały miejsce w Wielkopolsce- powstanie w Poznaniu w 1927 roku Towarzystwa Ogrodów Działkowych RP z inicjatywy arcybiskupa ks. Walentego Dymka.  W Poznaniu jest najstarszy sztandar z 1934 roku. Nasz hymn działkowców został również napisany w Poznaniu. Stwierdził, że dorobek wypracowany przez pokolenia nie może zniknąć. Działkowcy to emeryci i renciści, ale również wiele rodzin młodych. Nie można zmieniać prawa i krzywdzić ludzi.  Mnie osobiście i działkowców boli fakt, że ogrody budowali ludzie pracy, ze środków funduszu socjalnego a teraz po urządzone tereny sięgać chcą ludzie bogaci. Działkowcy maja nadzieję, że nasze Państwo doceni ruch ogrodnictwa działkowego, rolę ogrodów działkowych dla rodzin i społeczności lokalnych.

Pan Brzozowski Zenon –Prezes ROD ”Relaks’ w Poznaniu- przypomniał słowa Prezydenta Ryszarda Grobelnego z I Kongresu PZD w Warszawie, który mówił, że ogrody działkowe to tereny zielone w miastach utrzymywane przez działkowców z ich środków. Działkowcy dają wiele samorządom miast i gmin. My w Poznaniu nie mamy problemów z władzami miasta. Prezydent Ryszard Grobelny w sposób przemyślany rozwiązuje nasze problemy.  Uważam, że nie należy zmieniać obowiązującej ustawy.

Pan Zdzisław Śliwa – Prezes OZ w Poznaniu odniósł się również do artykułów prasowych krytykujących Związek i ich działaczy. Artykuły te są inspirowane przez nieliczne Stowarzyszenia, które mają inną wizje na funkcjonowanie ogrodów. Podał przykład Stowarzyszenia ze Swarzędza.  My myślimy inaczej, chcemy funkcjonować w oparciu o obowiązującą ustawę, która dobrze służy ogrodom, działkowcom i Związkowi.

Do tematów poruszonych w dyskusji odniósł się Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, który stwierdził, że temat funkcjonowania ogrodów działkowych jest mu znany. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekonywać nie trzeba. Rola ogrodów działkowych i ich funkcja będą z naszej strony wspierane. Zadeklarował swoje poparcie dla ogrodów działkowych. Nie składam deklaracji, że wpłynę na kształt ustawy, bo takiego wpływu nie mam, ale wspierać Waszą działalność będę. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że jesteście zjednoczeni w obronie ogrodów i ustawy.

Poinformował, że po spotkaniu przygotuje informacje dla Parlamentarzystów Wielkopolskich i wystąpi do nich z wnioskiem o spotkanie z działkowcami z Wielkopolski w poszczególnych subregionach. Zagwarantował pomoc w ich organizacji.

Pan Waldemar Witkowski- Radny Sejmiku Wielkopolskiego podziękował Marszałkowi za sprzyjający ogrodom działkowym klimat w Urzędzie Marszałkowskim.

Na zakończenie spotkania Prezesi Okręgowych Zarządów PZD przekazali Marszałkowi stanowiska przyjęte w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku oraz wręczyli najnowsze wydawnictwa związkowe.

 

Andrzej Kierzkowski

Sekretarz OZ PZD w Pile

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.