Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poseł Jan Cedzyński popiera polskich działkowców - 30.04.2012

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z Posłem Ruchu Palikota Panem Janem Cedzyńskim – Wiceprzewodniczącym Racji Polskiej Lewicy.

Pan Poseł został zapoznany z aktualną sytuacją Działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

W trakcie blisko godzinnego spotkania omówiono szereg zagrożeń z jakimi na przestrzeni ostatniego czasu boryka się największa, samorządna organizacja społeczna w Polsce i ponad milion jej członków.

Pan Poseł w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości opowiedział się po stronie Polskiego Związku Działkowców i blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych.

W pełni poparł wszelkie dotychczasowe działania zmierzające do utrzymania i zachowania dla przyszłych pokoleń ponad 110 – letniej idei ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

Z uznaniem odniósł się do roli PZD oraz ogrodów dla społeczności lokalnej miasta Kielce jak i na terenie innych miast Polski.

Ogrody działkowe – zdaniem Pana Posła – to zielone „płuca miast”, swoiste parki a przede wszystkim miejsca wypoczynku i rekreacji dla ponad 10 tysięcy użytkowników działek w stolicy województwa świętokrzyskiego.

Jest On zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek zmian w tym co dobrze funkcjonuje i służy ludziom – zarówno emerytom i rencistom ale także coraz większej grupie ludzi młodych.

W końcowej części spotkania Pan Jan Cedzyński zapewnił o pełnym swoim wsparciu dla członków Związku jak i samych struktur PZD w dalszej walce o zachowanie ogrodów i podstawowego dla nich aktu normatywnego jakim jest ustawa o ROD z 8 lipca 2005 r. w niezmienionym kształcie.    

 

 

                                                                       Janusz Pawłowski

                                                                       Prezes ROD „Narcyz” w Kielcach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.