Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Partner społeczny wg Ministra Transportu - 27.04.2012

         Skrytykuj ustawę o ROD i PZD, a Minister Transportu uzna Ciebie za partnera społecznego! Na taki tok postępowania zdaje się wskazywać opisana poniżej historia listu (de facto anonimu), w którym zanegowano ustawę o ROD, a na który odpisał sam Wiceminister Infrastruktury. Zgoła odmiennie traktuje osoby popierające ustawę o ROD. Choćby pod pismem podpisała się nie wiadomo jak liczna grup działkowców, szanse na uwagę ze strony Ministra są bliskie zeru.

Minister nie odpisał na żadne, z blisko 100 wystąpień zbiorowych z ogrodów, w którychłącznie tysiące działkowców stanęło w obronie ustawy o ROD. Za to pismo podpisane przez anonimową „Grupę Niezależną” zostało potraktowane tak poważnie, iż Minister, dokładając  starań aby dotrzeć do nadawcy anonimu, odpowiedź przesłał do Zarządu ROD, z którym rzekoma „grupa” jest skonfliktowana.

W rzeczywistości „Niezależna Grupa” to jedna osoba, Pan Ryszard D., który skonfliktowany ze społecznością ogrodową, został z niej usunięty. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji były pomówienia, wysuwane przez pana Ryszarda D. - początkowo pod adresem zarządu ROD, a później również wobec całego PZD. Rozsyłał  je do wszelkich możliwych instytucji - od Sejmu, Rządu i RPO po policję, prokuraturę a nawet Interpol.

Najprawdopodobniej równie oszczerczy i niekorzystny dla PZD wydźwięk miało wystąpienie, na które odpowiedział Pan Minister. Stąd też zarząd ROD uznał za konieczne zajęcie w tej sprawie stanowiska i wskazanie, że Pan Minister błędnie przyjął, że miał do czynienia z głosem działkowców z ROD „Podzamcze”.

Całą sytuację można by uznać za śmieszną, gdyby nie fakt, że z pisma Ministra pośredniowynika, iż jednoosobowa „Niezależna Grupa” miała realne szanse (a może nawet nadal ma) na uznanie przez Pana Ministra za partnera społecznego, legitymowanego do prowadzenia w imieniu działkowców dialogu przy omawianiu(zmiany?) warunków prawnych funkcjonowania ROD.

Warto również zwrócić uwagę, iż Pan Minister odwołuje się do spotkań już odbytych w resorcie (wcześniej Infrastruktury) z takimi „reprezentantami” środowisk zainteresowanych problematyką ogrodów działkowych. Brak odpowiedzi na wystąpienia z ROD i niezwykła staranność w dążeniu do skontaktowania się z „Grupą Niezależną”,dają do myślenia, wg jakich kryteriów Ministerstwo dobiera sobie takich konsultantów.

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra i reakcje, jakie wywołało ono ze strony ogrodu oraz Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD.

 red.

Pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Pismo ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu

Odpowiedź ROD "Podzamcze" na pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju z dnia 24 kwietnia br.

 

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio