Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Odbywają się ostatnie walne zebrania w tym roku - 27.04.2012

Obecnie w rodzinnych ogrodach działkowych odbywają się ostatnie walne zebrania sprawozdawcze i z przekazywanych z ROD informacji wynika, że przebiegają one bez zakłóceń, są dobrze przygotowane przez zarządy ROD i wypełniają statutowe obowiązki. Walne zebrania zatwierdzają sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok ubiegły i sprawozdanie finansowe, uchwalają wysokość opłaty na rzecz ogrodu, opłaty energetycznej, ilość godzin pracy na rzecz ogrodu i ekwiwalent za nieprzepracowane godziny, podejmują decyzje w sprawie remontów i budowy infrastruktury w ogrodzie, partycypację działkowców w tej inwestycji w postaci pracy i środków finansowych oraz uchwalają plan pracy na bieżący rok i preliminarz finansowy zabezpieczający jego wykonanie.

Walne zebrania w rodzinnych ogrodach działkowych - w tym roku sprawozdawcze - powinny odbyć się do 30 kwietnia. Termin ten wyznacza § 77 ust. 2 statutu PZD. Zachodzą niekiedy szczególne okoliczności, które uzasadniają możliwość odbycia walnego zebrania po 30 kwietnia. Statut PZD zezwala na takie przypadki (także § 77 ust. 2), ale może się to odbyć wyłącznie za zgodą prezydium okręgowego zarządu PZD. W praktyce o możliwość odbycia walnego zebrania w terminie po 30 kwietnia wystąpić winien zarząd ROD. Na posiedzeniu zarządu powinna być podjęta uchwala o wystąpieniu w tej sprawie do prezydium OZ - w tej uchwale należy podać przewidywany termin odbycia walnego i oczywiście uzasadnienie, dlaczego walne zebranie ma się odbyć po terminie ustalonym przez statut PZD. Prezydium okręgowego zarządu wydaje zgodę w formie uchwały. Uchwałę winien otrzymać zainteresowany zarząd ROD.

 

MP

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio