Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poseł Maciej Banaszak rozmawiał z dzialkowcami - 25.04.2012


Trwa akcja działkowców Okręgu Poznańskiego polegająca na informowaniu parlamentarzystów regionu o aktualnej sytuacji działkowców i zagrożeniach nurtujących środowisko w związku z wnioskiem I Prezesa SN do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz z informacjami o pracach nad zmianą naszej ustawy.  Tym razem delegacja poznańskich działkowców z prezesem OZ PZD Zdzisławem Śliwą , w skład której weszli ponadto Donata Strońska – przewodnicząca komisji  polityki społecznej Okręgu, Franciszek Tomczak prezes ROD im. M. Kopernika w Śremie – ogrodu który w ubiegłym roku zajął 2 miejsce w kraju w konkursie na najpiękniejszy ogród działkowy oraz Mariusz Zieliński reprezentujący działkowców z poznańskiej Wildy, spotkała się w poniedziałek 23 kwietnia br. z poznańskim posłem z Ruchu Palikota Maciejem Banaszakiem.

Z zaskoczeniem , ale i z przyjemnością działkowcy stwierdzili, że ogrodnictwo działkowe nie jest Panu Posłowi obce. Jak sam przyznał, mile wspomina dzieciństwo spędzone na działce swoich dziadków pod Bydgoszczą, a także związki rodzinne z jednym z ogrodów poznańskich. Pan Poseł wysłuchał informacji o historii ogrodnictwa działkowego, jego tradycjach i roli jaką spełniało i nadal spełnia w życiu wielu polskich rodzin. Prezes Okręgu omówił następnie aktualną sytuację ogrodnictwa działkowego i zagrożenia dla przyszłości ruchu działkowego i ogrodów działkowych. Poseł Maciej Banaszak żywo interesował się problemem funkcjonowania ogrodów w wielkim mieście, zakresem i trybem likwidacji  ogrodów przez miasto a także zainteresowaniem ludzi młodych działkami. Poseł wysłuchał również informacji o społecznej roli ogrodów i działaniach podejmowanych przez Związek na rzecz  osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży. Omówiono także działania Związku w obronie prawa łamanego przez niektórych działkowców, którzy próbują przekształcać ogrody w osiedla mieszkaniowe. Z ubolewaniem skonstatowano, że  Związek nie otrzymuje należytego wsparcia w tej walce od administracji państwowej i samorządowej. Nieskuteczne są m.in. działania nadzoru budowlanego, a wręcz kuriozalne są przepisy meldunkowe, które wbrew zapisom ustawy o ogrodach działkowych pozwalają na meldowanie działkowców w altanach.

Odnosząc się do przedstawionych problemów Poseł Banaszak stwierdził, że jego ugrupowanie jest otwarte na dialog z różnymi środowiskami. Stwierdził, że rozumie i popiera działkowców w walce
o zachowanie ogrodów działkowych, które są potrzebne społeczeństwu. Wskazał, że będzie po stronie działkowców przy próbach nieuzasadnionych likwidacji ogrodów na cele komercyjne
i w konfliktach o tereny ogrodów.  Pan Poseł przyjął zaproszenie do udziału w spotkaniach działkowców  organizowanych przez Związek i wolę współpracy przy tworzeniu nowego prawa działkowego, jeśli powstanie taka konieczność po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Delegacja działkowców wyszła ze spotkania z przekonaniem, że w osobie Posła Macieja Banaszaka zyskaliśmy kolejnego sojusznika w obronie idei polskiego ogrodnictwa działkowego.

TAD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.